Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Wielkość obrotu i przesyłu gazu ziemnego w II kwartale 2020 r.

Na koniec II kwartału 2020 r. 187 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 91 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W II kwartale 2020 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3 423 206 MWh (średnia cena 62,96 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 25 564 633 MWh (średnia cena 71,15 zł/MWh).

Kontrakty zawarte na Towarowej Giełdzie Energii dały następujące wielkości dostarczonego wysokometanowego gazu ziemnego:

  • na rynku RDNG (Rynek Dnia Następnego Gazu) – 3 736 248 MWh,
  • na rynku RDBG (Rynek Dnia Bieżącego Gazu) – 1 152 889 MWh,
  • na rynku terminowym z dostawą gazu (RTTG i RTPG[1]) – 20 675 496 MWh.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r., w II kwartale 2020 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy spadła o 32%. Dostawy gazu wysokometanowego z UE zwiększyły się 3,7%, natomiast o 43,3% zmniejszyły się dostawy gazu wysokometanowego spoza UE. Dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 23%.

Więcej informacji na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym za II kwartał 2020 r. w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama