Ciepłownictwo

PGE Energia Ciepła gospodarzem debaty na Forum Ciepłowników Polskich

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, już po raz trzeci zaprosiła do debaty o ciepłownictwie przedstawicieli administracji centralnej, ekspertów z branży i środowiska naukowego  na Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach. Tegoroczne spotkanie to już XXIV edycja. Podczas panelu, który odbył się 15 września br. pt. Przyszłość ciepłownictwa systemowego i kogeneracji w nowym modelu rynku ciepła, wpisującym się w transformację polskiej energetyki i wychodzącym naprzeciw wymaganiom polityki klimatycznej UE uczestnicy zastanawiali się nad możliwymi scenariuszami rozwoju ciepłownictwa systemowego i kogeneracji, a także kierunkami transformacji polskiej energetyki.

Forum Ciepłowników Polskich w tym roku odbyło się 13-16 września pod hasłem „Ciepłownictwo istotną częścią zielonego ładu”. Hasło to wpisuje się w obecne wymagania UE. Przedstawiciele sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa z uwagą śledzą plany Brukseli w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Temat ten zajmuje coraz więcej miejsca w debatach europejskich przywódców. Unia Europejska ma stać się do 2050 r. pierwszym obszarem w całości neutralnym klimatycznie. Jednak żeby osiągnąć ten ambitny cel, wszystkie państwa członkowskie muszą podjąć równie ambitne działania, które pozwolą przeprowadzić zieloną transformację krajowych gospodarek.

PGE Energia Ciepła była gospodarzem jednej z debat na  której poruszaliśmy wiele ważnych kwestii dla rozwoju ciepłownictwa, m.in. ogromne koszty inwestycyjne, jakie przedsiębiorstwa będą musiały ponieść w związku z transformacją branży – mówił Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła. – Cała Unia Europejska z końcem 2030 r. ma osiągnąć 32% udział OZE w sektorze energetycznym. Polska w tym czasie powinna osiągnąć 20% udziału. Jednak z ostatnich danych URE wynika, że w Polsce tylko 8% krajowych ciepłowni korzysta z OZE. Polskie ciepłownictwo czeka czas dużych zmian i związanych z nimi wyzwań w kierunku nowoczesnych technologii i  wprowadzania zielonego ładu – dodał.

Jednym z najważniejszych tematów, jakie pojawiły się w rozmowach specjalistów z branży, podczas Forum Ciepłowników Polskich, była transformacja ciepłownictwa. Według szacunków  może ona kosztować nawet 100 mld zł.

Kierunki dla ciepłownictwa są jasne, czyli zmiana miksu paliwowego. Węgiel nie będzie naszym podstawowym paliwem. W najbliższych latach, w trakcie okresu przejściowego, będziemy korzystali z paliwa gazowego – mówi Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła. – Mamy nadzieję, że m.in. środki z Funduszu Modernizacyjnego pozwolą nam w znacznej mierze sfinansować planowane inwestycje – dodaje.

Zmiany na rynku ciepła w Polsce i nowa strategia Grupy PGE wpisują się w te kierunki. Również PGE Energia Ciepła podąża w kierunku działań Unii Europejskiej, a zgodnie z ww. strategią do 2030 r. zamierza osiągnąć poziom 50% wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w miksie paliwowym. Ponadto planuje budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu. Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2023 r. istniejącą elektrociepłownię węglową. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów. Spółka chce mieć wpływ na środowisko i na jakość powietrza w lokalizacjach w których ma swoje elektrociepłownie, a przede wszystkim na ciągłość bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA 

Działy

Reklama