Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM przedłuża termin zgłaszania zapotrzebowania w badaniu rynku dla FSRU

W ramach trwającego badania rynkowego na nowe zdolności przesyłowe w krajowym systemie przesyłowym, w związku z planowaną realizacją nowego Terminalu LNG (FSRU) w rejonie Zatoki Gdańskiej, spółka wydłuża do 28 września br. termin na zgłaszanie zapotrzebowania.

Zgodnie z Art. 4 Regulaminu niewiążącej procedury badania rynku dla nowych zdolności przesyłowych w krajowym systemie przesyłowym związanych z budową nowego Terminalu LNG, GAZ-SYSTEM S.A. dokonał zmiany harmonogramu tej procedury poprzez wydłużenie terminu na złożenie kwestionariusza (do 28 września br.). W związku z powyższym, zmianie uległ także termin przeprowadzenia oceny kwestionariuszy (do 2 października) oraz ogłoszenia wyników procedury (do 7 października).

Mając na uwadze zmianę harmonogramu, właściwe zmiany wprowadzone zostały do treści Regulaminu.

DOKUMENTY:

Więcej informacji dostępne jest w zakładce Strefa Klienta

Zaktualizowany harmonogram prezentuje się następująco:

DATA

Etap Procedury

1.

20.07.2020

Rozpoczęcie Procedury wraz z publikacją Regulaminu

2.

28.09.2020

Ostateczny termin złożenia Kwestionariusza

3.

02.10.2020

Ocena Kwestionariuszy złożonych w trakcie Procedury

4.

07.10.2020

Ogłoszenie wyników Procedury

przedłożyć kwestionariusz wraz w Klauzulą RODO najpóźniej do dnia 28 września 2020 r. na adres mailowy: badanierynku@gaz-system.pl.

Prosimy również o przesłanie Kwestionariusza w wersji xml.

KONTAKT:

Agnieszka Ozga, agnieszka.ozga@gaz-system.pl

Łukasz Trzeszczkowski, lukasz.trzeszczkowski@polskielng.pl

 

 

 

 

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama