Ciepłownictwo

Laury Ciepłownictwa 2020

13 września podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru. 

W roku bieżącym Kapituła Laurów przyznała nagrody w kategoriach:

Laurem Honorowym – uhonorowany został Franciszek Waśniowski – Prezes PEC SA w Wałbrzychu.
LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze – zgodnie z maksymą “Pierwszy wśród równych”:
– sprzedaż ciepła poniżej 200 000 GJ – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie
Nominację do nagrody w tej kategorii otrzymały również przedsiębiorstwa: Veolia Szczytno Sp. z o.o. w Szczytnie; Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie.

– sprzedaż ciepła w granicach 200 001 – 1 000 000 GJ – GPEC Tczew Sp. z o.o. w Tczewie
Nominację do nagrody w tej kategorii otrzymało również Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. w Świnoujściu.

– sprzedaż ciepła powyżej 1 000 001 GJ –  Veolia Energia Poznań SA w Poznaniu
Nominacje do nagrody w tej kategorii otrzymały również: Veolia Energia Łódź SA, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie.

Laurem Zasłużony dla ciepłownictwa – Laur dla osoby, która nieprzerwanie przez co najmniej 25 lat zatrudniona była na stanowisku dyrektora lub prezesa przedsiębiorstwa ciepłowniczego – uhonorowani zostali:

Marek Balcer – Prezes Geotermii Mazowieckiej SA w Mszczonowie

Andrzej Wycisk – Prezes Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Waldemar Zarębski – Prezes Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy

Laureatem nagrody Firma Pełna Ciepła – Programu Promocji Ciepła Systemowego – w roku bieżącym uhonorowane zostało Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA.

Nagrody zostały wręczone 14 września 2020 r. w trakcie Sesji Inauguracyjnej XXIV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.

Laureatom gratulujemy!!!

Źródło: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Działy

Reklama