EkoMobility

Zielona Góra – miasto zielonej komunikacji

W dniach 8-9 września br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w Programie Infrastruktura i Środowisko pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze.

W ramach projektu zakupiono 43 autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą ładowania, 17 autobusów o napędzie diesla spełniających normę EURO6, wybudowano centrum przesiadkowe obejmujące m.in. budowę parkingu rowerowego, rozbudowano system informacji pasażerskiej, przebudowano pętle i perony przystankowe oraz zajezdnię autobusową, zadaszono ciągi piesze pomiędzy peronami dworca kolejowego a centrum przesiadkowym, przebudowano wiadukt przy ul. Batorego.

Dzięki realizacji projektu możliwe jest zmniejszenie w mieście emisji z transportu publicznego, w tym emisji CO2 i hałasu. Nowe autobusy i system informacji pasażerskiej poprawią bezpieczeństwo i komfort korzystania z transportu publicznego. Centrum przesiadkowe i zadaszenie ciągów pieszych poprawi integrację systemu publicznego transportu zbiorowego: rowerowego, kolejowego i pozamiejskiego. Usprawni też obsługę podróżnych.

Zarówno autobusy, jak i wybudowana infrastruktura dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkańcy miasta i pasażerowie zielonogórskiej komunikacji korzystają już z kluczowych elementów projektu – autobusów, centrum przesiadkowego, systemu informacji pasażerskiej. Trwają ostatnie prace związane z budową i przebudową pętli i peronów przystankowych, które wprowadzą dogodne rozwiązania dla pasażerów, jak i ułatwią pracę kierowcom autobusów.

Wartość projektu wynosi prawie 285 mln zł, w tym dofinansowanie UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – 182 mln zł.

Podczas konferencji oprócz merytorycznego podsumowania projektu, pokazano zakupiony tabor, omówiono system szybkiego ładowania autobusu elektrycznego, zaprezentowano wybudowane Centrum Przesiadkowe i nowoczesną Zajezdnię Autobusową.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama