Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Poznań: Współpraca z instytutami badawczymi

Miasto Poznań zamierza współdziałać z instytutami badawczymi w zakresie strategii energetycznej. Zastępca Prezydenta Poznania, Bartosz Guss i Marcin Kraska, Wiceprezes Centrum Łukasiewicz podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.  

Centrum Łukasiewicz to 33 instytuty zlokalizowane w 12 polskich miastach oraz jedna z największych sieci badawczych w Europie. Skupia ekspertów z różnych jednostek naukowych, a jej celem jest wymiana doświadczeń i kompetencji oraz realizacja projektów. Sieć Łukasiewicza dostarcza rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Zatrudnionych jest tam około ośmiu tys. pracowników.

W ramach Sieci Łukasiewicz funkcjonują cztery Grupy Badawcze odpowiadające rekomendowanym kierunkom: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Zrównoważona gospodarka i energia oraz Transformacja cyfrowa. Poznań w Sieci Łukasiewicz reprezentowany jest przez: Instytut Logistyki i Magazynowania, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Instytut Technologii Drewna, Instytut Obróbki Plastycznej oraz Instytut Pojazdów Szynowych “Tabor”.

Celem zawartego porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętej strategii energetycznej Miasta, uwzględniającej ciągłą poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Współpraca zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć rozwojowych oraz badawczo-rozwojowych, a także doradztwo naukowo-badawcze, ekspertyzy i konsultacje techniczne.

Źródło: www.poznan.pl

Działy

Reklama