Paliwa dla energetyki

Powołanie Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Minister Klimatu Michał Kurtyka 10 września 2020 r., na wniosek Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr. Łukasza Młynarkiewicza, powołał na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzeja Głowackiego, dotychczas Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego PAA.

Andrzej Głowacki jest pracownikiem Agencji od 2007 r. Poprzednio zajmował on stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych w kraju, w tym reaktora badawczego MARIA. W PAA piastował on również funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, a także – Naczelnika Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych.

Nowo powołany Wiceprezes PAA ma istotne doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Odbył szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie Elektrowni Jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu Elektrowni Jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył on także jako ekspert PAA w międzynarodowej misji Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która została przeprowadzona w Kanadzie. Jest on współautorem podręcznika dla inspektorów dozoru jądrowego opublikowanego przez MAEA.

Andrzej Głowacki posiada uprawnienia inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnych Prezesa PAA na stanowiska inspektorów dozoru jądrowego. Od 2011 jest przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Praktyk Inspekcyjnych przy Agencji Energi Jądrowej OECD.

Andrzej Głowacki ma wykształcenie w zakresie nauk ścisłych – jest on magistrem fizyki. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama