OZE

Minister Kurtyka i wiceminister Zyska o klastrach energetycznych w Gaju Oławskim

Kierunki transformacji energetyki i rola klastrów energetycznych w rozwoju odnawialnych źródeł energii to główne tematy seminarium dyskusyjnego, w którym uczestniczyli Minister Klimatu Michał Kurtyka oraz Pełnomocnik Rądu ds. OZE, Wiceminister Ireneusz Zyska. Spotkanie odbyło się 8 września 2020 r. w Gaju Oławskim.

Jak podkreślił minister Kurtyka, Ministerstwo Klimatu we współpracy z innymi resortami oraz władzami samorządowymi, prowadzi działania na rzecz promocji oraz rozwoju energetyki rozproszonej.

– Wynika to z przyjętego założenia, że energetyka rozproszona może odgrywać istotną rolę jako element bezpieczeństwa energetycznego oraz z postępującej zmiany paradygmatu myślenia o bezpieczeństwie energetycznym – z bezpieczeństwa zarządzanego centralnie, do bezpieczeństwa zarządzanego lokalnie wyjaśnił.

Dodał także, że Ministerstwo Klimatu przygotowuje się do kompleksowego wdrożenia nowych regulacji europejskiej dotyczących rynku energii elektrycznej.

– Celem zmian legislacyjnych, które zaproponujemy do konsultacji publicznych, będzie budowa systemu energetycznego, przygotowanego do transformacji całego sektora – powiedział.

W opinii szefa resortu klimatu system taki z jednej strony powinien priorytetyzować aktywność strony odbioru, przede wszystkim odbiorców końcowych oraz obywatelskich społeczności energetycznych, z drugiej zaś zachęcać operatorów systemów elektroenergetycznych do wykorzystywania usług elastyczności.

Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, prognozy wskazują, że rozwój energetyki rozproszonej może stanowić ważną formułę uzupełniania dostaw energii, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych i wiejskich.

– Szczególnie istotnym elementem są zmiany technologiczne, pozwalające zmniejszyć koszty wytwarzania energii w instalacjach OZE – powiedział.

Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że konieczna jest odpowiedź, jakie optymalne formy, z punktu widzenia uczestników i systemu, powinny przyjmować obywatelskie społeczności energetyczne, które będą coraz aktywniejszymi podmiotami rynku energii.

– Ministerstwo Klimatu chce rozpocząć debatę, która w szczególności będzie dotyczyć wprowadzenia nowych możliwości regulacyjnych dla energetycznych społeczności obywatelskich – podkreślił.

Wiceminister Zyska poinformował, że do analizowanych obecnie przez resort możliwości dla klastrów należą:

  • wprowadzenie opustów o charakterze tymczasowym, dzięki czemu możliwe byłoby stosunkowo szybkie pobudzenie klastrów i zbudowanie kompetencji niezbędnych w zapewnieniu przyszłej aktywnej roli na rynku energii;
  • umożliwienie świadczenia usług systemowych w charakterze agregatora;
  • wprowadzenie usługi samobilansowania, którą społeczności mogłyby świadczyć dla systemu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama