Elektroenergetyka

Minister Kurtyka na EKG w Katowicach: Mamy ogromną szansę i musimy mieć odwagę ją wykorzystać

Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego na drodze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to tematy dyskusji, w których uczestniczyli Minister Klimatu Michał Kurtyka oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska, podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego – zielona transformacja

Na początku panelu minister Kurtyka wymienił trzy kluczowe elementy czekającej Polskę transformacji energetycznej. Są to minimalizacja całościowych kosztów energetyki dla gospodarki, zapewnienie ciągłości dostaw energii oraz uwzględnienie nowej roli, jaką energia elektryczna będzie pełniła w systemie gospodarczym.

– Naszym priorytetem jest obniżenie emisyjności polskiego miksu energetycznego, ale chcemy, żeby ekonomia łączyła się tu z ekologią. Żeby to obniżenie emisyjności odbywało się w sposób bezpieczny, z możliwie najmniejszym całościowym obciążeniem dla gospodarki – powiedział Kurtyka.

W ocenie ministra klimatu Michała Kurtyki oparta na odnawialnych źródłach energetyka rozproszona stanowi dla Polski ogromną szansę. Pozwoli ona stworzyć bardzo dobrze dopasowane do polskich potrzeb miejsca pracy.

Kolejna szansa na pracę dla wysoko wykwalifikowanych pracowników to nowe sektory energetyki – jak energetyka wiatrowa na morzu czy energetyka jądrowa, które będę wkrótce rozwijane.

– Mamy ogromną szansę i musimy mieć odwagę ją wykorzystać. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji otrzymamy wsparcie dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją, nasi przedsiębiorcy dołączą do światowej czołówki, a w Polsce powstaną wysokopłatne miejsca pracy – podkreślił Minister Kurtyka.

Szef resortu klimatu mówił też o stojącymi przed Polską wyzwaniami. – W ciągu najbliższych 20 lat konieczne jest przeobrażenie systemu elektroenergetycznego zbudowanego przez ostatnie 60-70 lat w nowy, równie duży, system oparty na źródłach zeroemisyjnych – tłumaczył Kurtyka. – Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że odnawialne źródła są w większości nieciągłe. Potrzebne jest więc zapewnienie energii w te dni, kiedy wiatraki czy fotowoltaika produkują mniej prądu.

– Stoimy przed ogromną transformacją, która w ciągu najbliższych 10 lat spowoduje, że jedna na trzy megawatogodziny wyprodukowanej energii będzie pochodziła z nowych jednostek odnawialnych. Jednocześnie rola energii elektrycznej będzie rosła. Stąd wyzwania przed system energetycznym, dotyczące zapewnienia jego elastyczności, ciągłości dostaw i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych – podsumował minister klimatu.

Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie

Uczestniczący w panelu „Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie” wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podkreślił, że rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetów transformacji energetyczno-klimatycznej Polski.

Wiceminister przypomniał, że, zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, w 2030 r. udział OZE w zużyciu energii ma wynieść 23 procent i 28,5 procent w 2040 r. Minister Zyska zapewnił jednak, że rozwój energetyki wyprzedza pracę legislacyjne.

– Rzeczywistość wyprzedza dokumenty. Przykładem jest tu rozwój fotowoltaiki. Na 2020 r.mieliśmy zapisany cel rzędu 900 MW. Obecnie mamy już ponad dwa razy więcej. Przy takim poziomie wsparcia, które jeszcze wrośnie, zakładane cele możemy osiągnąć znacznie wcześniej. Być może już za 5 lub 6 lat – podkreślił.

Wiceminister wspomniał też, że Ministerstwo Klimatu finalizuje prace nad ustawą o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej.

 – Jesteśmy na finiszu przygotowania ustawy offshore. Analizujemy uwagi, które wpłynęły w ramach drugiego etapu konsultacji – powiedział wiceminister. – Zmiany legislacji dotyczą wydłużenia systemu wsparcia w formie aukcji OZE do czerwca 2026 r.

Wiceminister Zyska zapowiedział, że projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych powinien trafić do Sejmu w październiku i zostać przyjęty do końca roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama