OZE

Zakończenie budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków “Hajdów”

2 września 2020 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” oficjalnie zakończyła się budowa elektrowni fotowoltaicznej. Teraz energia ze źródeł własnych zaspokoi aż 70% ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Dodatkowe roczne oszczędności wyniosą 850 tys. zł.

– Jestem ogromnie dumny z tej inwestycji. Wpisuje się w dynamiczny rozwój miasta i pokazuje, że nasze spółki świetnie inwestują uzyskując bardzo dobry efekt ekonomiczny, a w tym przypadku również ekologiczny – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie obejmuje instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 4 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna waży blisko 102 tony. Na konstrukcji wsporczej zainstalowano 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Dodatkowo, w ramach realizacji kontraktu „Zarządzanie energią”, na dachu budynku stacji dmuchaw zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.

– Byliśmy 4 razy liderem w konkursie „Eco-Miasto” i jestem przekonany, że tym dzięki temu projektowi uzyskamy kolejną nagrodę. Warto podkreślić, że to największa w Polsce, wybudowana przez firmę wodociągową, elektrownia fotowoltaiczna – powiedział Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Koszt inwestycji to 8 123 000 zł brutto. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 6-7 lat – przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię ten zwrot nastąpi wcześniej).

– Biorąc pod uwagę przewidywaną roczną produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej w wysokości 2050 MWh oraz aktualne ceny zakupu energii elektrycznej na rynku, roczne oszczędności z tytułu niezakupienia energii od dostawców zewnętrznych wyniosą ok. 850 tys. zł – powiedział  Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w LublinieW przypadku utrzymywania się w naszym kraju trendu wzrostowego cen energii w najbliższych latach, oszczędności będą odpowiednio większe.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 r. firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10 000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

– Tylko od 2007 r. w zespołach prądotwórczych zasilanych biogazem wyprodukowano ponad 76 300 MWh, co odpowiada oszczędnościom na zakup energii w tym okresie w wysokości ponad 25,4 mln zł – wyjaśnił Andrzej Pecio, Dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Opis działania elektrowni fotowoltaicznej

Przemiana energii słonecznej w elektryczną zachodząca w panelu polega na tym, że fotony (cząstki światła) promieniowania słonecznego padające na płytkę krzemową (z których wykonane są panele fotowoltaiczne), wybijają elektrony z ich pozycji na płytce i zmuszają je tym samym do ruchu. Ukierunkowany ruch elektronów w płytce krzemowej to wytworzona ekologiczna energia elektryczna. Na farmie fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zainstalowane zostały panele monokrystaliczne typu RISEN SOLAR RSM60-6-305 Wp, firmy RISEN, o sprawności 18,6 % i maksymalnym napięciu 33 V oraz maksymalnym prądzie 9,25 A. Pojedynczy panel składa się z 60 sztuk płytek  o wymiarach 156,75 na 156,75 mm każdy, połączonych szeregowo. Są one zintegrowane z 46. inwerterami HUAWEI SUN 2000_36KTL o maks. mocy wyjściowej wynoszącej 40 kW. Inwertery służą do zmiany prądu stałego w prąd przemienny, który zasila urządzenia oczyszczalni. Panele są nachylone pod kątem 25° do poziomu i skierowane w kierunku południowym – takie posadowienie gwarantuje optymalny uzysk energii elektrycznej.

Źródło: MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

Działy

Reklama