Paliwa dla energetyki

Konfederacja Lewiatan: Stanowisko w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Pobierz pełną treść >>

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama