Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Konfederacja Lewiatan: Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko w związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Pobierz pełną treść

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama