Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

15 września mija termin przekazania przez OSD informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie sprzedaży

Operatorzy systemów dystrybucyjnych do 15 września każdego roku przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie sprzedaży. Dotyczą one sprzedaży energii od 1 stycznia do 31 sierpnia dennego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze jego działania.

Więcej na temat tego obowiązku w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2020r. nr 42/2020  w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wypełnione ankiety należy przesłać do URE do 15 września 2020 r. na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Źródeł Odnawialnych
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181

Ankietę w formacie Excel należy również przekazać w formie elektronicznej, we wskazanym terminie, na adres e-mail: sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl.

***

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo interesariuszy oraz pracowników Urzędu, do odwołania ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki (w centrali w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych URE)[1].

———

[1] Zgodnie z par. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1066).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama