Ochrona środowiska

KGHM Polska Miedź S.A. o wpływie na klimat w międzynarodowym projekcie instytucji CDP Carbon Disclosure Project

Miedziowa spółka po raz pierwszy wzięła udział w projekcie Carbon Disclosure Project, dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję dwutlenku węgla. Firma odpowiedziała na kwestie dotyczące „Klimatu”. W kolejnych etapach projektu, poza rozszerzeniem danych w raportowanym obszarze emisji, Spółka przygotuje informacje do obszarów „Woda” i „Lasy”. Dzięki ścisłej współpracy wielu osób z kilku departamentów, pod koordynacją Departamentu Relacji Inwestorskich, udało się dostosować zakres wygenerowanych danych i informacji do większości wytycznych CDP.

CDP jest instytucją z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się ujawnianiem wpływu dużych korporacji na środowisko. Poprzez raportowanie środowiskowe stymuluje działania na rzecz zrównoważonej gospodarki.

– Nasz udział w CDP to kolejny krok w transparentnym i zrównoważonym zarządzaniu. Kwestie ochrony i wpływu na środowisko są istotne dla naszych interesariuszy  nie tylko analityków, inwestorów czy kontrahentów, ale także dla pracowników i mieszkańców regionów, w których działamy. Dlatego ekologia i efektywność są wpisane w naszą strategię, tak budujemy swoją pozycję lidera teraz i tak myślimy o przyszłości – powiedział Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

KGHM Polska Miedź S.A. rozwija się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wdraża najlepsze wzorce i rozwiązania w zakresie transparentności i komunikacji działań środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.

Świadczy o tym m.in. utrzymanie certyfikatu FTSE4Good, obecność w indeksie WIG-ESG oraz przystąpienie do projektu CDP.

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

Działy

Reklama