Elektroenergetyka

Dotacje i pożyczki, czyli o co jeszcze można wnioskować w 2020 r.?

Perspektywa finansowa dotacji z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dobiega powoli końca. Rok 2020 jest ostatnim, w którym pozyskać możemy środki z tej puli. Ja będzie wyglądało przyszłe rozdanie na razie ciężko odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego warto skupić uwagę na możliwościach jakie daje 2020 r.

Gdyby podzielić dotacje na rodzaje projektów to z dostępnych dla przedsiębiorców środków pozostały głównie te na badania i rozwój (B+R) oraz dodatkowo dla MSP na wdrażanie własnych technologii. I są to właśnie bezzwrotne dotacje. W dofinansowaniu projektów badawczo-rozwojowych wachlarz możliwości wnioskowania jest jeszcze szeroki. Najlepiej ze swoim pomysłem zgłosić się do Doradców, np. METROPOLIS, którzy zweryfikują termin i warunki naboru. Z dotacji na maszyny i urządzenia możliwość jest jedna i tylko dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich w ramach Kredytu na innowacje technologiczne, do którego wnioski przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Osobną kategorię stanowią programy środowiskowe – tu w 2020 r. mówić można głównie pożyczkach preferencyjnych, które dla wielu przedsiębiorców są równie atrakcyjne, a w niektórych przypadkach istnieje możliwość ich częściowego umorzenia.

Szczególnie ciekawą propozycją jest program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus”.

I chociaż słowo pożyczka może nie być już tak atrakcyjne jak dotacja, to dla przedsiębiorców jest to w tej chwili jedyna opcja na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Kwota pożyczki o jaką można się ubiegać to 1 mln zł do 300 mln zł, a okres spłaty nie dłuższy niż 15 lat. Oprocentowanie może być preferencyjne WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku lub też na warunkach rynkowych na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. To oferta dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość.

Podobne instrumenty posiadają jeszcze w tym roku niektóre Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a tam jest już możliwość częściowego umorzenia spłaty pożyczki, ale projekty przyjmowane do dofinansowania są mniejsze. Fundusze wojewódzkie nie dysponują już takimi środkami jak NFOŚiGW. Szczegóły umorzenia trzeba ustalać we właściwym ze względu na lokalizację przedsięwzięcia wojewódzkim funduszu.

Czasu wbrew pozorom nie zostało wiele. Nabór do „Energii Plus” zgodnie z ogłoszeniem kończy się 18. grudnia lub gdy wyczerpie się budżet w konkursie.

Z krótkimi już w tej chwili terminami naborów pozostają dwa konkursy w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich z programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. W obszarze tematycznym Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne mamy dwa konkursy do 30 października 2020 r. dla działań: *Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka) oraz *Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

To są z kolei dotacje na poziomie. Ponieważ warto się skupić się na tym co jest dostępne, a nie czekać na przyszłe dotacje, zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Działy

Reklama