Paliwa dla energetyki

PERN buduje rurociąg pod dnem Wisły technologią bezwykopową HDD

W Płocku rozpoczęły się prace przy budowie odcinka rurociągu paliwowego, który będzie przebiegał głęboko pod dnem rzeki Wisły. Instalacja zostanie wykonana przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii bezwykopowej HDD, polegającej na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. To rozwiązanie nie ingeruje w środowisko naturalne oraz nie narusza brzegów rzek czy wałów przeciwpowodziowych.

Metoda zastosowana przy budowie nowej nitki cieszy się uznaniem na świecie już od blisko 60 lat i sprawdza się najlepiej w budowie sieci przesyłowych z którymi często wiąże się istnienie wielu przeszkód na projektowanej trasie. Przewiert tego typu stosuje się do przekroczeń większych rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych, czy terenów chronionych. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod technologii bezwykopowej zabudowy rur w niemalże każdych warunkach gruntowych.

Planowany odcinek rurociągu zastąpi tzw. rurociąg rezerwowy, który w 2018 r. z powodu uszkodzenia został wyłączony z eksploatacji.

Prace zabezpieczające

Jednym z elementów prac związanych z budową nowego odcinka jest wykonanie „umartwienia” wyłączonej z eksploatacji nitki rezerwowej. Na potrzeby przeprowadzenia powyższych prac niezbędne jest ustawienie specjalnych zapór oraz  asysta zakładowej straży pożarnej Spółki, co jest procedurą standardową, służącą zabezpieczaniu tego typu robót.

Źródło: PERN S.A.

Działy

Reklama