Elektroenergetyka

Konsultacje społeczne Komunikatu Komisji Europejskiej

Ministerstwo klimatu do 26 sierpnia 2020 r. zbiera komentarze, uwagi i opinie do dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego”.

W związku z publikacją Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pod nazwą „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego”, Ministerstwo Klimatu zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych stron o przekazanie komentarzy, uwag i opinii do dokumentu KE, które mogą być pomocne przy opracowywaniu Stanowiska Rządu RP.

Komunikat jest publicznie dostępny w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex pod sygnaturą COM(2020) 299 final.

Stanowiska można przesyłać do 26 sierpnia 2020 r. na adres: departament.elektroenergetyki@klimat.gov.pl

Link do komunikatu KE pt. „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego”

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama