EkoMobility

Zniknie kluczowa bariera rozwoju elektromobilności – opublikowano projekt rozporządzenia wdrażającego E-Taryfę

Naczelny postulat „Białej Księgi Elektromobilności PSPA”, dotyczący wprowadzenia specjalnej E-Taryfy dystrybucyjnej, wszedł w fazę realizacji. 20 sierpnia, na stronach Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce.

Wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym, dotkliwie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Przy niewielkim jeszcze popycie na tą usługę, powodują zbyt wysokie koszty, a przez to drastyczny spadek rentowności istniejących stacji i hamowanie nowych inwestycji w infrastrukturę ładowania.

– Wprowadzenie E-Taryfy pomoże w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Podniesienie opłat zmiennych dystrybucyjnych w zamian za zniesienie opłaty stałej, pozwoli na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji na rynku w początkowej fazie jego rozwoju mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Konstrukcję nowej taryfy oparto na przeniesieniu ciężaru finansowego ze składnika stałego na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. Zniesiona zostaje opłata dystrybucyjna stała, zależna od mocy stacji, natomiast wprowadzone zostają trzykrotnie wyższe opłaty zmienne dystrybucyjne, zależne od ilości zużytej energii przez stację. Kluczowy jest brak opłaty stałej za moc zamówioną. Przy niskim jeszcze popycie i wysokich kosztach stałych, czyli w warunkach w jakich aktualnie działają stacje ładowania w Polsce, osiągnięcie przychodów pokrywających koszty stałe jest po prostu niemożliwe. Problem dotyczy przede wszystkim stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C2x, przewidująca około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż taryfa C1x (obowiązująca dla mocy umownej do 40 kW włącznie). Oddziałuje też na szeroką grupę stacji AC, na których zainstalowano dwa punkty ładowania umożliwiające równoległe ładowania dwóch pojazdów mocą 22 kW. Z uwagi na to, że łączna moc stacji wynosi wówczas 44 kW, zostaje ona objęta taryfą C2x. Ogółem, dotyka

więc ogromnego odsetka stacji ładowania działających w Polsce, powodując praktyczny brak możliwości osiągnięcia ich rentowności, nawet przy bardzo optymistycznych założeniach dotyczących wykorzystania stacji. Wdrożenie dedykowanej taryfy będzie od dawna oczekiwanym, przełomem na rynku usług ładowania.

– E-Taryfa jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Dzięki jej wdrożeniu operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania. W sieci GreenWay wszystkie stacje przyłączone do OSD mają obecnie moc ograniczoną do 40 kW. Po wdrożeniu E-Taryfy będziemy w stanie podnieść ich moc do 50 kW, a w przypadku wielu nowych stacji nawet do 100 lub 150 kW – mówi Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska.

Rozwiązanie w postaci wyodrębnienia dedykowanej grupy taryfowej dla ogólnodostępnych stacji ładowania, PSPA zaproponowało we współpracy z członkami PSPA oraz partnerami Stowarzyszenia. Z postulatem utworzenia E-Taryfy, organizacja wystąpiła po raz pierwszy w kwietniu 2019 r., przekazując na ręce ówczesnego Ministra Energii opis proponowanej konstrukcji wraz z uzasadnieniem. Tak rozpoczęty dialog branżowy, był z sukcesem kontynuowany z nowo powołanym Ministrem Klimatu, Michałem Kurtyką, w którego kompetencjach znalazły się sprawy związane z elektromobilnością.

– Wyodrębnienie E-Taryfy jest jednym z kluczowych postulatów „Białej Księgi Elektromobilności PSPA”, projektu, w ramach którego, wspólnie z polską branżą zrównoważonego transportu, zidentyfikowaliśmy najważniejsze bariery rozwoju młodego polskiego rynku e-mobility i zaproponowaliśmy najlepsze możliwe rozwiązania. Cieszy nas fakt, że E-Taryfa została przyjęta do realizacji przez rząd. Liczymy na to, że proces wdrażania E-Taryfy zostanie sprawnie przeprowadzony, a projektowane rozporządzenie szybko wejdzie w życie dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. 

Projekt przepisów wdrażających E-Taryfę dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12337303/katalog/12710946#12710946

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) 

Działy

Reklama