Paliwa dla energetyki

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS w dniu 20 sierpnia br. powołała na to stanowisko Pana Artura Cieślika (z dniem 24 sierpnia br.).

Pan Artur Cieślik – absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School.

Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej.

Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 r. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od 2000 r. do 2005 r. W latach 2004-2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od 2006 r. do 2018 r. współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od roku 2018 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii.

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie handlowym. Doradzał przy transakcjach dotyczących nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynkach publicznych, jak i niepublicznych, przy transakcjach łączenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek. Prowadził projekty Initial Public Offering (IPO) dla emitentów krajowych i zagranicznych na rynku regulowanym, jak również doradzał w zakresie innych kwestii dotyczących rynków kapitałowych w Polsce oraz innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A).

W czasie swojej pracy zawodowej w PKN ORLEN S.A. odpowiadał m.in. za proces uzyskania pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.,  opracowanie i realizację strategii, nadzór nad realizacją projektów strategicznych oraz przygotowanie i realizację inwestycji kapitałowych.

Źródło: GRUPA LOTOS S.A.

Działy

Reklama