Elektroenergetyka

PGE publikuje raport zintegrowany prezentujący kompleksowe ujęcie działalności Grupy

– Tegoroczny raport zintegrowany PGE stanowi kompendium wiedzy na temat działalności Grupy. W sposób kompleksowy ukazuje działalność PGE z perspektywy biznesowej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport przedstawia działalność PGE w 2019 r., lecz również dokonania roku bieżącego wskazując zarazem kierunek rozwoju Grupy – zmiany miksu energetycznego, transformacji działalności, lecz również zmian zasad i sposobu zarządzania. Zawarte w raporcie treści mają służyć wszystkim interesariuszom zainteresowanym procesem tworzenia wartości przez organizację, w tym szczególnie pracownikom, klientom, inwestorom, dostawcom, partnerom biznesowym, lokalnym społecznościom, ustawodawcom, organom regulacyjnym i decydentom.

Struktura tegorocznego raportu odpowiada oczekiwaniom zewnętrznym poprzez wyraźne zaznaczenie czynników ESG – environment, social i governance (środowisko, społeczeństwo i zasady zarządzania).

– Czynniki ESG zaczynają odgrywać coraz większą rolę w spółkach giełdowych – utworzenie indeksu WIG-ESG, do którego należy również PGE, jest odzwierciedleniem tego trendu. Inwestorzy bacznie obserwują działania i plany spółek w aspektach środowiskowych, społecznych i zasad zarządzania, a następnie przekładają swoje oceny na realne decyzje inwestycyjne. Chcemy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i transparentnie komunikować się z rynkiem – mówi Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W raporcie po raz trzeci PGE odnosi się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ ukazując jak działania społeczne, środowiskowe i biznesowe Grupy PGE wpisują się w globalną kampanię na rzecz ludzi, planety i dobrobytu.

Raport zintegrowany Grupy PGE ze względu na swoją przejrzystą formę, nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Za pomocą rozwiązań technologicznych, takich jak nowoczesny interfejs, wideo, animacje i infografiki, treść jest przystępna nawet dla osób spoza branży energetycznej. Główny nacisk w raporcie został położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk prowadzonej działalności, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne

Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4 oraz w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC).

Zgodnie z wytycznymi do raportowania zintegrowanego według IIRC, PGE prezentuje w raporcie dane, które wyjaśniają, w jaki sposób organizacja tworzy w czasie wartość dla akcjonariuszy. W raporcie znajduje się wiele istotnych informacji zarówno finansowych, rynkowych, jak również pozafinansowych, które umożliwiają zapoznanie się z zasadami funkcjonowania organizacji w szerszym otoczeniu.

Raport zintegrowany PGE jest dostępny pod adresem:

https://raportzintegrowany2019.gkpge.pl

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama