Ciepłownictwo

PGE Toruń z dofinansowaniem na modernizację sieci ciepłowniczych

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 12 sierpnia br. została podpisana umowa, na mocy której PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, otrzyma ponad 9 mln zł dofinansowania na modernizację sieci i węzłów cieplnych w Toruniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Inwestycje toruńskiej spółki przyniosą efekt środowiskowy w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców.

Prośrodowiskowy projekt PGE Toruń pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II” obejmuje wymianę ponad 9 km sieci  kanałowych na nowoczesne sieci preizolowane, likwidacje 11 grupowych węzłów cieplnych oraz wybudowanie 45 nowych, efektywnych  węzłów indywidualnych w budynkach odbiorców. Modernizacje prowadzone będą niemal we wszystkich rejonach Torunia, tj. głównie na Bydgoskim Przedmieściu, Starówce, Koniuchach, osiedlu Mokre i Na Skarpie.

Inwestycja PGE Toruń znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który przyznaje unijne dotacje z POIiŚ 2014-2020, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 – Modernizacje sieci ciepłowniczych i węzłów grupowych to kluczowy element wpływający na bezpieczeństwo i efektywność dostaw ciepła oraz obniżenie strat ciepła. Dofinansowanie przyznane przez NFOŚiGW pomoże w realizacji tych celów – mówi Robert Kowalski, Prezes Zarządu PGE Toruń. – Projekt rozpoczęliśmy  już w czerwcu br., a jego zakończenie planowane jest na 2022 r. Szacowane całkowite koszty inwestycji wyniosą 24 mln zł, przy wsparciu finansowym na poziomie ponad 9 mln zł – dodaje Prezes Robert Kowalski. 

Modernizacje sieci ciepłowniczych i wymiana węzłów grupowych na indywidualne na toruńskim rynku przyniosą również efekt ekologiczny. Przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (o 1 188 ton rocznie). Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną.

Na liście projektów pozytywnie ocenionych przez NFOŚIGW znalazło się również pięć innych projektów z zakresu emisyjności oraz ciepłownictwa należących do Grupy PGE. Największa kwota wsparcia, bo blisko 485 mln zł, przeznaczona zostanie na projekty prośrodowiskowe realizowane przez Elektrownię Bełchatów, mające na celu redukcję emisji tlenków siarki i rtęci oraz obniżenie emisji pyłu. Kwotę 2 mln zł w formie dotacji otrzymała również KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła, z przeznaczeniem na budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych, przyłączy w Gminie Siechnice i przyłączenie do niej odbiorców. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki należące do Grupy PGE wynosi blisko pół miliarda zł. Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł.

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Działy

Reklama