OZE

PGE Dystrybucja przyłącza do sieci rekordową liczbę odnawialnych źródeł energii.

Ogromne zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii przełożyło się w minionym półroczu na rekordową liczbę przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci PGE Dystrybucja. W pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. spółka przyłączyła do sieci blisko 41 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 273 MW.

Liczba przyłączeń mikroinstalacji do sieci PGE Dystrybucja wykonanych w ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku jest większa od rekordowego II półrocza 2019 r., kiedy operator przyłączył do sieci 17 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 105,99 MW.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne we wskazanym okresie były przyłączone w trybie zgłoszenia, jedynie kilka z nich zostało przyłączonych do sieci na podstawie umowy. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 131 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc źródeł, które nie zaliczają się do mikroinstalacji. Były to: 119 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 92 MW, pięć elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12,6 MW oraz sześć biogazowni o łącznej mocy 4,7 MW i jedna elektrownia wodna o mocy 80 kW.

W 2019 r. do sieci PGE Dystrybucja przyłączono blisko 50 tysięcy mikroinstalacji o mocy 254,4 MW. Łącznie na koniec ub. r. w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tysięcy mikroinstalacji o mocy około 330 MW.

W całym 2019 r. do sieci operatora przyłączono niemal 117 MW mocy w większych instalacjach OZE, z czego 63 MW to elektrownie wiatrowe, 42 MW to fotowoltaika, a blisko 12 MW to biogaz.

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Działy

Reklama