Ciepłownictwo

KOGENERACJA S.A. otrzymała dofinansowanie na modernizację i rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE otrzymał ponad 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja spółki znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest instytucją wdrażającą.

Zgłoszony przez wrocławską elektrociepłownię projekt „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o długości blisko 3 km, co pozwoli kolejnym odbiorcom na korzystanie z efektywnego i bezpiecznego ciepła sieciowego. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te pochodzące z tzw. rynku wtórnego, czyli korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Projekt przewiduje również modernizację polegającą na wymianie istniejących kotłowni oraz likwidację węzła grupowego na rzecz bardziej wysokowydajnych indywidualnych węzłów cieplnych.

– Wszystkie działania rozwojowe i modernizacyjne wpływają na rozszerzanie zasięgu sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodność dostaw ciepła, a co najważniejsze, dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do ograniczania niskiej emisji – mówi Mariusz Michałek, Prezes KOGENERACJI. ­–Wsparcie finansowe z NFOŚIGW dla siechnickiego projektu potwierdza, że droga, którą obraliśmy jest słuszna podkreśla.

Na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazło się również pięć innych projektów z zakresu emisyjności oraz ciepłownictwa należących do Grupy PGE. Największa kwota wsparcia, bo blisko 485 mln zł, przeznaczona zostanie na projekty realizowane przez Elektrownię Bełchatów, mające na celu: redukcję emisji tlenków siarki i rtęci oraz obniżenie emisji pyłu. Kwotę 9 mln zł w formie dotacji otrzymała również Elektrociepłownia PGE Toruń na modernizację sieci i węzłów. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki wynosi blisko pół mld zł. Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł.

Źródło: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Działy

Reklama