Technologie

Powołanie Zarządu RAFAKO S.A.

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Mariusza Zawiszę. Na nową kadencję powołano również dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Rada Nadzorcza zebrała się po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zgodnie ze statutem RAFAKO S.A, mandat Zarządu wygasa wraz z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za miniony rok.
Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową kadencję, na stanowisko Prezesa Zarządu Mariusza Zawiszę a na wiceprezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, który wchodził w skład Zarządu RAFAKO od maja 2020 r. i jest również Prezesem Zarządu spółki celowej E003B7 sp. z o.o., realizującej największy obecnie projekt RAFAKO, blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno.
– Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji dlatego w jej Zarządzie muszą znaleźć się osoby, które taki proces potrafią przeprowadzić, nie zakłócając zarazem bieżących realizacji i zapewniając efektywność prowadzonych projektów – powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A, Piotr Zimmerman, z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, Zarządca PBG S.A, kontrolującej RAFAKO. – Oczekujemy od Zarządu, że uzdrowi sytuację Spółki i będzie aktywnie poszukiwał strategicznego inwestora – dodał.
Zarządca już wcześniej informował o zamiarze sprzedania, będącego w posiadaniu PBG S.A., pakietu akcji RAFAKO.
Powołany na Prezesa Zarządu Mariusz Zawisza, to menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu, w szczególności w obszarze finansów i restrukturyzacji, doskonale znający także sektor energetyczny. Karierę zawodową rozpoczynał w Zakładach Remontowych Energetyki, następnie był członkiem zarządu Instal Lublin S.A. oraz prezesem Lubelskich Zakładów Energetycznych „Lubzel” i prezesem spółki PGE Dystrybucja. W latach 2014-2015 był prezesem PGNiG S.A. Później pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych i handlowych REMAK S.A., a ostatnio stał na czele zarządu giełdowej spółki Herkules S.A.
– Przed Zarządem powołanym na nową kadencję duże wyzwanie, bo Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji, by utrzymać pozycję lidera w swej branży. Do tego potrzebne jest jednak wsparcie wszystkich interesariuszy i zrozumienie potrzeby gruntownych zmian ze strony Załogi – powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. – Rada Nadzorcza postawiła przed Zarządem jasne cele. Dogłębnie analizujemy potrzeby naszych klientów, dla których chcemy pozostać długofalowym partnerem. Mamy zarazem świadomość sytuacji na rynku, która wymagać będzie wielu trudnych decyzji, ale jesteśmy przekonani, że ich podjęcie pozwoli na wyjście z trudnej sytuacji i odbudowanie wartości RAFAKO – dodał, przypominając, że niesłychane ważne jest teraz dokończenie największej inwestycji realizowanej przez RAFAKO w Jaworznie.
Projekt realizuje spółka zależna E003B7 sp. z o.o., której prezesem jest od kwietnia br. Radosław Domagalski – Łabędzki, zarazem wiceprezes RAFAKO. W krótkim czasie doprowadził do podpisania porozumienia z Tauronem, po impasie w rozmowach jaki nastąpił po awarii przy próbnym uruchomieniu kotła. Komisja awaryjna orzekła, że przyczyny awarii były obiektywne, a podpisany Aneks nr. 8 określił nowy termin oddania bloku na listopad tego roku.
– Budowa w Jaworznie postępuje zgodnie z planem, jesteśmy nawet przed czasem z jej kolejnymi etapami, niedawno rozpoczęliśmy z sukcesem rozpalanie kotła paliwem węglowym – poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, dodając, że projekt w Jaworznie jest nie tylko niezmiernie ważny dla RAFAKO, ale ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
– Sprawne ukończenie budowy nowego bloku i oddanie go do użytkowania jest ważne dla wszystkich uczestników tego projektu, od RAFAKO, poprzez instytucje finansujące, po Zamawiającego. Końcowe porozumienie z Tauronem, które staramy się wypracować, będzie porozumieniem zawartym w interesie wszystkich stron tego procesu, tak Grupy Tauron jak i Grupy RAFAKO, a także wszystkich interesariuszy i instytucji współpracujących z nami i Grupą Tauron – dodał Wiceprezes RAFAKO i Prezes Zarządu E003B7 sp. z. o.o.

Źródło: RAFAKO S.A.

Działy

Reklama