Elektroenergetyka

Rośnie zapotrzebowanie na eko energię od PGE

Coraz więcej klientów największego sprzedawcy energii w Polsce korzysta z popularnej oferty „Naturalnie, że energia”, gwarantującej jej pochodzenie z odnawialnych źródeł. 

Propozycja PGE Obrót „Naturalnie, że energia” promuje przyjazny środowisku sposób pozyskiwania energii elektrycznej. Jej nabywcy dołączają do elitarnego grona klientów ekologicznych, dla których dbanie o środowisko naturalne jest ważnym aspektem w prowadzonej działalności.

– Coraz więcej firm stawia na odpowiedzialność wobec środowiska. Stale rosnąca popularność oferty “Naturalnie, że energia” pokazuje, że jedną z odpowiedzi na potrzeby klientów jest rozwijanie zielonego kierunku. Jako przedsiębiorstwo troszczymy się o środowisko i dajemy naszym klientom możliwość wyboru produktów o takim charakterze – mówi Robert Choma, Prezes Zarządu PGE Obrót.

W 2020 r. PGE Obrót dostarczy do klientów ponad 1.600 GWh energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku 800 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Wolumen kupowanej eko energii rośnie z roku na rok. W 2016 r. klienci zakontraktowali 18 GWh energii w ramach tej oferty, w 2017 r. było to już 200 GWh, w 2018 r. 300 GWh, a w 2019 roku już ponad 500 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W celu potwierdzenia pochodzenia kupowanej energii klienci otrzymują od PGE Obrót dwa dokumenty: dyplom (wydawany przez PGE) potwierdzający korzystanie z oferty “Naturalnie, że energia” i wskazujący, jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł oraz certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego, gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

Oferta „Naturalnie, że energia”  jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100% całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100% zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

Obecnie z propozycji PGE „Naturalnie, że energia” korzystają m.in. PepsiCo Polska, LG Chem Energy, Pilkington Polska , spółki z Grupy CanPack, czy też podmioty wchodzące w skład Grupy Cemex. 

Źródło: PGE Obrót SA

Działy

Reklama