Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie III edycji projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” w Gdyni

W ramach programu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną oraz pomiarów warunków panujących wewnątrz domów.

– Program cieszy się dużą popularnością, dlatego mam dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości bezpłatnych badań termowizyjnych, a chcieliby to zrobić.  We wrześniu planujemy kolejny nabór do programuzapowiada Marek Łucyk, Wiceprezydent ds. Rozwoju.

Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, w których utrata ciepła jest największa. Pozwala na ujawnienie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelności i niskich parametrów izolacyjności. Dzięki temu jest możliwa poprawa efektywności energetycznej.

– Czerpiąc z wiedzy wynikającej z lat doświadczeń, zalecamy wykonanie badań termowizyjnych sprawdzających izolacyjność cieplną budynków. Dzięki pomiarom izolacyjności i diagnostyce za pomocą kamer termowizyjnych możliwe jest wychwycenie wszelkich braków w istniejącej izolacji budynku oraz identyfikacja miejsc z nadmiernymi stratami energii, a w konsekwencji dobór właściwie dedykowanych prac termomodernizacyjnych. Zmniejszenie strat ciepła pozwoli nie tylko na poprawę warunków komfortu cieplnego, ale także na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynku i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych powiedział Janusz Różalski, Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Największą grupę budynków, poddanych badaniom w tej edycji, stanowiły budynki ogrzewane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej – 63%. Pozostałe to ogrzewane z własnej kotłowni gazowej, ewentualnie posiadające indywidualne ogrzewanie na gaz lub energię elektryczną.

– Zależy nam, żeby mieszkańcy likwidowali miejsca strat energetycznych w swoich budynkach. Wychodzimy im w tych działaniach naprzeciw i wspieramy badania termowizyjne gdyńskich budynków, które mają sprzyjać ograniczeniu zużycia ciepła. Docelowo sprzyja to poprawie jakości powietrza, a dzięki lepszej efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii mieszkańcy zyskują finansowo – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Najczęstsze rekomendacje po III edycji programu dotyczyły głównie uszczelnienia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Aż 58% badanych osób zadeklarowała chęć podjęcia w najbliższym czasie działań, mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła: poprzez termoizolację ścian i dachu –  32%, uszczelnienie okien – 23% oraz poprawę wentylacji – 23%.

Ponadto administrujący budynkami zadeklarowali dalsze rekomendacje dla mieszkańców administrowanych budynków, związane z prawidłowym gospodarowaniem energią.

Efektem programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”  jest wiedza, która pozwala na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, co finalnie generuje oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Program rokrocznie cieszy się dużą popularnością, a jesienią planowany jest nabór do kolejnej – IV edycji projektu.

Więcej na temat realizacji projektu można dowiedzieć się od pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki oraz znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Gdynia energetyczna”: https://www.gdynia.pl/gdynia-energetyczna,8107/podsumowanie-iii-edycji-programu-termowizja-czyli-jak-uszczelnic-domowy-budzet,550082

O TERMOWIZJI

Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się przy możliwie dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku, dlatego z wykonaniem badań należy poczekać do zimy. Badania uwzględniają takie parametry jak:

• współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]

• stan uszczelek stolarki okiennej i drzwiowej

• stan izolacji budynku

• odwrócony ciąg wentylacji

• współczynnik temperaturowy określający ryzyko częstej kondensacji pary wodnej na przegrodach nieprzezroczystych (ryzyko tworzenia się grzybów i pleśni) fRsi [-]

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Działy

Reklama