Ciepłownictwo

Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. przeprowadzi modernizację sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia strat ciepła. Inwestycja o wartości ponad 13,7 mln zł będzie realizowana od bieżącego roku.

W ramach projektu zakłada się budowę nowych przyłączy cieplnych i nowej sieci osiedlowej oraz wymianę istniejącej sieci osiedlowej długości około 6,4 km. Ponadto realizacja obejmuje dostawę i montaż indywidualnych węzłów cieplnych w ilości 47 szt.

Dotację na wsparcie przedsięwzięcia o wartości bliskiej 5,8 mln umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn. „POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa, Zmniejszenie emisyjności gospodarki – Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”.

Wynikiem przeprowadzonych działań będzie zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisji CO2.

W dniu 28.07.2020 w obecności Prezesa Enea S.A. Pawła Szczeszka, Umowę o dofinansowanie podpisali Prezes MEC Piła Grupa Enea – Rafał Łaski i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Przemysław Lasota. NFOŚiGW reprezentował Zastępca Prezesa Artur Michalski.

Źródło: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

Działy

Reklama