Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

KHK SA kupuje gaz dla miejskich instytucji

1,4 mln zł zaoszczędzą miejskie instytucje kupujące gaz ziemny w ramach Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, której liderem jest Krakowski Holding Komunalny SA. Wyniki zakończonego właśnie postępowania przetargowego są bardzo korzystne – przez cały 2021 i 2022 r. uczestnicy grupy będą kupować gaz po cenach z 2018 r.

– W kontekście grupowych zakupów energii bardzo ważną kwestią jest poprawna analiza sytuacji na światowym i krajowym rynku dostaw gazu. Dokonują jej specjaliści z KHK SA i przedstawiają swoje rekomendacje Komitetowi Sterującemu powołanemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. Sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa znacząco wpłynęła na spadek cen gazu na światowych i krajowej giełdzie, co z powodzeniem wykorzystaliśmy organizując przetarg – zaznacza Tadeusz Trzmiel, Prezes Zarządu KHK SA. – Warto dodać, że gdybyśmy nie wykorzystali sprzyjających warunków na giełdach i kupowali gaz „po staremu” według cenników sprzedawców, wówczas dostawy gazu w latach 2021 i 2022 byłyby droższe o ponad 7 mln zł. Gazowy „grupon” zorganizowany przez KHK SA okazał się więc doskonałym rozwiązaniem – dodaje Prezes T. Trzmiel.

Na przygotowanie przetargu, w którym kupuje się ponad 10 mln metrów sześciennych gazu (wystarczyłoby go na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody w prawie siedmiu tysiącach domków jednorodzinnych) składa się szereg etapów. Po pierwsze, należy utworzyć formalnie grupę zakupową. Oznacza to, że 120. uczestniczących w przetargu podmiotów musi w specjalnych porozumieniach udzielić KHK SA pełnomocnictwa do ich reprezentacji w postępowaniu, zgodnie z prawem zamówień publicznych. W kolejnym etapie należy bardzo precyzyjnie opisać zamówienie. – To jeden z warunków uzyskania dobrych cen – przedstawienie planowanych ilości zapotrzebowania na gaz w poszczególnych miesiącach roku, a w naszym przypadku dwóch lat. Ta skomplikowana tabela zawierająca ponad 25 tys. pozycji, po odpowiedniej agregacji danych służy wykonawcom do wyceny kosztów kontraktu. To wszystko jest obudowane licznymi dokumentami wynikającymi z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i oczywiście zawiera bezpieczne dla gminy projekty umów na te dostawy – zaznacza Janusz Mazur, Z-ca Dyrektora Biura Sprzedaży i Obrotu Energią w Krakowskim Holdingu Komunalnym SA.

KHK SA aktualnie przygotowuje się do przeprowadzenia dużo większego postępowania, tym razem na zakup energii elektrycznej. W tym postępowaniu Spółka będzie walczyć
o jak najniższe ceny prądu dla blisko 400. uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Źródło: Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie

Działy

Reklama