Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Towarowa Giełda Energii otrzymała tytuł „Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2020”

23 lipca br. prestiżowy magazyn i portal Capital Finance International (CFI.co), z siedzibą w Londynie, uznał Towarową Giełdę Energii (TGE) za najlepszą giełdę w Europie Środkowej w roku 2020, zorientowaną na zrównoważony rozwój (Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2020). Magazyn co roku przyznaje nagrody instytucjom, które przyczyniają się do konwergencji gospodarek, osiągają doskonałość w działaniu i niezależnie od swojej wielkości mogą być przykładem dla innych firm i organizacji działających w tym samym obszarze. 

– Wyróżnienie CFI było dla nas wielkim zaskoczeniem. Dotychczas to my wyróżnialiśmy w ramach Podsumowania Roku Giełdowego i nie sądziliśmy, że zostaniemy zauważeni przez międzynarodowy portal finansowy. W tym roku mija 20 lat naszej działalności. Przyznanie nam nagrody potwierdza, jak wiele przez ten czas osiągnęliśmy, jesteśmy rozpoznawalni nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale także coraz bardziej na świecie. Zewnętrzni eksperci docenili pracę, którą nieustannie wkładamy w rozwój firmy, pracę, która przynosi zarówno doskonałe wyniki jak i satysfakcję. Taka nagroda na pewno motywuje i stawia TGE w zupełnie innym miejscu – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Podczas obrad komisja selekcyjna CFI.co stosuje szeroki wachlarz kryteriów pomagających w podejmowaniu decyzji o przyznawaniu nagród. Do najważniejszych czynników branych pod uwagę należą m.in.: wiodąca pozycja na rynku, innowacyjność, wykorzystanie i wdrażanie technologii, satysfakcja klientów, wyniki finansowe, szkolenie personelu, przejrzystość i ład korporacyjny. CFI.co od lat opisuje zagadnienia dotyczące najbardziej złożonych obszarów międzynarodowych finansów i rozwoju kładąc szczególny nacisk na wskazywanie przykładów i czynników sprzyjających konwergencji gospodarczej. 

Uzasadnienie dla nagrody przyznanej TGE w kategorii „Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2020”: W ciągu ostatnich dwóch dekad Towarowa Giełda Energii (TGE) odegrała kluczową rolę w rozwoju krajowego rynku energii i gospodarki. Warszawska spółka jest pionierem w zakresie obrotu towarowego, od rynku spot po rynek terminowy, posiadającym własną licencjonowaną izbę rozliczeniową. TGE jest aktywna na czterech głównych rynkach towarowych – energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych i uprawnień do emisji CO2 – podlegających regulacji i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. TGE od wielu lat angażuje się w budowę wspólnego europejskiego rynku energii. Jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz pełnoprawnym członkiem projektu PCR. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT.

W ub. r. TGE uruchomiła transgraniczny rynek SIDC oparty na modelu XBID, który łączy krajowe rynki dnia bieżącego energii elektrycznej w Unii Europejskiej i umożliwia ciągły obrót transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów europejskich. Na początku 2020 r. TGE ogłosiła rozszerzenie swojej oferty o rynek towarów rolno-spożywczych.

Giełda przykłada dużą wagę do zachowania zgodności z krajowymi i europejskimi regulacjami oraz standardami ładu korporacyjnego, co prowadzi do trwałego sukcesu i budowania solidnej reputacji. Uznanie, jakim TGE cieszy się wśród dotychczasowych klientów, sprawia, że usługi giełdy są polecane. TGE wyróżnia się transparentnością prowadzonego obrotu, co z kolei wpływa na zaufanie wśród interesariuszy. Specjaliści TGE dysponują ogromną wiedzą i pewnie poruszają się po rynku, wykorzystując pojawiające się możliwości przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Potrafią krytycznie myśleć i reagować w zdecydowany sposób w dynamicznym środowisku biznesowym. Zespół jednoczy się wokół celu, jakim jest rozwój organizacji poprzez koncentrację na realizacji strategii i przedsięwzięciach zorientowanych na wyniki. Jurorzy CFI.co doceniają szczególną rolę, jaką TGE odegrała w rozwoju europejskich rynków towarowych i sektora energetycznego oraz serdecznie gratulują Towarowej Giełdzie Energii S.A., zdobywcy nagrody Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe za rok 2020.

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama