Technologie

Energa OZE wprowadza do użytku system TETRA

Nowoczesny system cyfrowej łączności TETRA będzie wdrożony w kolejnej spółce Grupy Energa w celu zapewnienia niezawodnej łączności w bieżącej komunikacji i sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

Energa OZE będzie korzystać z systemu cyfrowej łączności radiowej na terenie obiektów we Włocławku, Żydowie oraz w Straszynie.

Usługa składać się będzie nie tylko z głosowej komunikacji w standardzie cyfrowym, ale pozwoli także na rejestrację rozmów oraz transmisję krótkich wiadomości tekstowych. Energa OZE będzie miała też możliwość połączeń z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi, jak również bezpośrednio w ramach sieci TETRA z podmiotami takimi jak Polskie Sieci Energetyczne oraz Energa Operator.

Dostawcą usługi dla Energa OZE będzie firma Enspirion, która oferuje kompleksową usługę łączności dyspozytorskiej w europejskim standardzie TETRA, w oparciu o infrastrukturę sieci zbudowanej przez Energa Operator. Spółka dystrybucyjna Grupy Energa wybrała ten standard jako najbardziej zaawansowany funkcjonalnie i dojrzały technologicznie. Jego wdrożenie przyczyniło się do istotnej poprawy niezawodności zasilania klientów (mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI). Obecnie jedynym podmiotem w Polsce świadczącym komercyjnie usługę telekomunikacyjną TETRA jest spółka Enspirion.

Na potrzeby komunikacji Energa OZE rozbudowany zostanie aktualny zasięg sieci o dwie dodatkowe lokalizacje stacji bazowych: Elektrownię Wodną we Włocławku oraz Elektrownię Szczytowo-Pompową w Żydowie, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych, a także w  codziennej pracy, mając niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

Komercyjne udostępnianie łączności krytycznej w standardzie TETRA to przykład racjonalnego współdzielenia zasobów. Przyjęty model biznesowy, podyktowany jest względami ekonomicznymi. Budowa sieci łączności, spełniającej wymogi „Mission Critical”, pochłania stosunkowo duże nakłady środków finansowych i wymaga czasu. Z punktu widzenia mniejszych podmiotów bardziej opłacalne jest skorzystanie z oferowanej usługi sprawdzonego systemu.

Każdy kolejny podmiot, który rozpoczyna korzystanie z sieci TETRA, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego czy publicznego, a jednocześnie do stworzenia ogólnokrajowej sieci łączności krytycznej.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama