Paliwa dla energetyki

Przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego

Minister Środowiska Michał Woś przedłużył koncesje na wydobywanie węgla kamiennego dla kolejnych dziewięciu złóż eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Tym samym z powodzeniem sfinalizowany został proces przedłużania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złóż położonych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Do końca 2020 r. upływała ważność 25 z około 30 udzielnych koncesji na wydobywanie węgla różnym spółkom górniczym. Ich przedłużenie jest elementem bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Przemysł wydobywczy oparty na rodzimych kopalinach jest fundamentem bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego Polski, i mimo ambitnej, restrykcyjnej polityki klimatycznej UE jeszcze długo nim pozostanie, biorąc pod uwagę skalę potrzebnych inwestycji w stabilne źródła energii – powiedział Minister Środowiska Michał Woś podczas briefingu w kopalni „Ziemowit”.

Szef resortu środowiska podkreślił także znaczenie węgla dla polskiej gospodarki, które może mieć zastosowanie nie tylko w kontekście spalania, ale także w nowych technologiach.

Jestem pełen uznania dla trudu i pracy górników. Daliście wielki wkład w nasze dziedzictwo kulturowe na Śląsku – dodał Minister Michał Woś.

Przedłużone koncesje oznaczają także stabilizację dla PGG S.A., dzięki czemu lepiej można planować wyzwania związane z restrukturyzacją branży górniczej i sprawiedliwą transformacją, prowadząc eksploatację przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, z poszanowaniem środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama