Elektroenergetyka

Pomóż wzmocnić cyberbezpieczeństwo – konsultacje dyrektywy KE

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne związane z przeglądem i rewizją tzw. dyrektywy NIS. Propozycje zmian może zgłosić każdy. Ważne, aby zrobić to do 2 października.

Pełna nazwa konsultowanego dokumentu to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Miej wpływ

To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących cyberekosystem całej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Dyrektywa NIS w Polsce została wdrożona w 2018 r. w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Uruchomione właśnie przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat samej dyrektywy, doświadczeń z jej wdrożenia i funkcjonowania oraz propozycji zmian.

Konsultacje są skierowane nie tylko do podmiotów, na które dyrektywa NIS ma bezpośredni wpływ, czyli organów właściwych (nadzorujących dany sektor gospodarki), operatorów usług kluczowych, czy dostawców usług cyfrowych.

Prześlij opinię

Do wyrażenia swojego stanowiska Komisja Europejska zachęca także przedsiębiorców z innych ważnych sektorów (spoza zakresu objętego dyrektywą), stowarzyszenia handlowe, środowiska akademickie, specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa oraz organizacje konsumenckie.

Zachęcamy zatem wszystkie osoby i podmioty, dla których ważne jest cyberbezpieczeństwo, do wzięcia udziału w konsultacjach. Szczególnie zależy nam na głosie operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w Polsce. Liczymy na Państwa aktywny udział.

Uwagi można zgłaszać do 2 października 2020 r. poprzez formularz online, dostępny na stronie Komisji Europejskiej. Tam także znajdziecie Państwo informacje o szczegółach inicjatywy KE.

UWAGA: Komisja Europejska w pierwszej kolejności opublikowała kwestionariusz w wersji angielskiej. Jednak w ciągu najbliższych kilku tygodni udostępniony zostanie także w językach narodowych państw UE. Zatem już teraz możecie Państwo przekazać swoje uwagi w języku angielskim lub poczekać do momentu opublikowania kwestionariusza w wersji polskiej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Działy

Reklama