Ochrona środowiska

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 15 lipca 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 180 000 EUA. Zapotrzebowanie na uprawnienia EUA nieznacznie przewyższało wolumen EUA oferowany do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyło 20 podmiotów, a cena rozliczeniowa wyniosła 29,81 EUR/EUA. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 158 946 920 EUR.

W 2020 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 130 104 000 polskich uprawnień EUA z uwzględnieniem korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2020 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 8 maja 2020 r.

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Działy

Reklama