Elektroenergetyka

Wicepremier Jacek Sasin: budujemy koncern multienergetyczny

– Robimy dwa wielkie kroki w kierunku konsolidacji polskich firm energetycznych, które nie tylko będą się lepiej rozwijać ale i konkurować na rynku globalnym. Polsce zapewnią stabilizację dostaw i bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji prasowej dotyczącej projektów rozwojowych PKN Orlen.

Podpisując list intencyjny, Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin potwierdzili, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej płockiej spółki i PGNiG będzie pełnił PKN Orlen, jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG.

PKN Orlen i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji. Na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone.

Zdaniem Ministra Aktywów Państwowych konsolidacja PKN Orlen i PGNiG, dwóch ważnych firm, będzie domykać ten rynek tworzenia multienergetycznego koncernu, działającego nie tylko na rynku paliw płynnych ale również gazu i w energetyce.

Polska gospodarka dostaje dziś potężny impuls gospodarczy. To nie koniec. Wykonujemy dziś dwa kroki – nie tylko mamy otwartą zgodę na przejęcie Grupy LOTOS przez PKN ORLEN, ale otwieramy też drzwi do kolejnej konsolidacji. Rozpoczynamy proces przejęcia PGNiG przez PKN ORLEN – podkreślił Wicepremier Jacek Sasin. – Budujemy w Polsce koncern multienergetyczny o globalnym zasięgu. Konsolidacja spółek skarbu państwa to nasza odpowiedź na coraz bardziej wymagające otoczenie – dodał Wicepremier Sasin.

PKN Orlen ogłosił także, że otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Lotosu. Fuzja z Grupą LOTOS to ważny krok w kierunku budowy silnego, multienergetycznego koncernu o międzynarodowym potencjale, skutecznie konkurującego na wszystkich rynkach. Będzie on stanowić także fundament rozwoju gospodarczego. PKN Orlen stanie się kluczowym graczem nie tylko w regionie, ale i na świecie.

Rozmowy z Komisją Europejską były długie, skomplikowane i nie były łatwe, ale nie boimy się wyzwań, które stoją przed nami, przed sektorem energetycznym, czy gospodarką – powiedział Wicepremier Jacek Sasin. – Te procesy, w których teraz uczestniczymy, prowadzą do jasno określonych celów. Ich realizacja będzie w stanie Polsce i Polakom zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale i znakomity rozwój polskiej gospodarki – dodał Sasin.

Po zgodzie Komisji Europejskiej na fuzję w pierwszym etapie odbędzie się odkup przez Orlen prawie 33 proc. akcji Lotosu od Skarbu Państwa. W drugim kroku ma nastąpić wezwanie do progu 66% akcji. Docelowo Orlen mógłby przejąć 100% akcji Lotosu.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen zainicjowano w lutym 2018 r. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia.

W lipcu 2019 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację, a pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama