OZE

Startuje budowa największej farmy wiatrowej w historii Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna rozpoczyna budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Rekordowa w historii Grupy inwestycja zapewni blisko 50% wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych. Na realizację projektu Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln PLN.

– FW Dębsk zwiększy o blisko połowę zainstalowaną moc segmentu farm wiatrowych Grupy;
– rozpoczęcie budowy jest ważnym krokiem w realizacji 5-letniej strategii Polenergii;
– trudne czasy związane z pandemią nie wpływają negatywnie na perspektywy rozwoju OZE;
– gotowość banków do finansowania inwestycji potwierdza wysoką ocenę Polenergii jako dobrego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Farma Wiatrowa Dębsk zlokalizowana będzie na Nizinie Północnomazowieckiej na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada. Składać się będzie z 55 turbin wiatrowych typu V110-2,2 o łącznej mocy 121 MW. Realizacja projektu potrwa dwa lata, a pierwszy prąd popłynie do odbiorców w połowie 2022 r. Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 30 lat od chwili uruchomienia inwestycji będzie Vestas – Poland Sp. z o.o. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych oraz platform montażowych jest konsorcjum utworzone przez PBDI S.A. oraz ERBUD S.A. Za realizację prac montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i siecią światłowodową odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzą ELECTRUM sp. z o.o. oraz P.U. JAREX sp. z o.o.

– W niespełna osiem tygodni od chwili ogłoszenia nowej strategii Polenergii osiągamy kolejny ważny etap związany z jej realizacją. Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w niezakłócony sposób pracujemy nad naszymi projektami. Zgodnie z harmonogramem podpisujemy kluczowe kontrakty i doprowadzamy do zamknięcia finansowego największego projektu w historii Grupy – Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Wraz z prowadzoną już inwestycją w Szymankowie o mocy 38 MW, realizujemy program zwiększenia nowych mocy lądowych farm wiatrowych już o 159 MW, co jest dużym krokiem na drodze do wypełnienia strategicznego celu do 2024 r. – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów Polenergii ma pozytywne nastawienie banków do finansowania inwestycji w OZE oraz wysoka ocena Polenergii jako partnera biznesowego. Ogromna inwestycja FW Dębsk jest trzecim projektem Grupy na przestrzeni ostatnich miesięcy, który pozyskał bankowe finansowanie. Konsorcjum banków: EBOiR, ING Bank Śląski, mBank oraz Santander Bank Polska udzieliło kredytu w wysokości 480 mln PLN. Okres finansowania przewidziany jest do 2037 r., a oprocentowanie równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków.

Realizacja FW Dębsk stanowi kolejny, znaczący krok w polskiej zielonej transformacji. Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 183 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej.

Farmy Wiatrowe Dębsk, Szymankowo i Kostomłoty wygrały grudniową aukcję i tym samym uzyskały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego. Budowa Farmy Wiatrowej Szymankowo rozpoczęła się wiosną tego roku i przebiega bez większych zakłóceń. Decyzja o budowie projektu Kostomłoty może zostać podjęta w najbliższych miesiącach.

Źródło: Polenergia SA

Działy

Reklama