Paliwa dla energetyki

LOTOS solidnym partnerem na trudne czasy

Blisko 100 mln zł trafi łącznie do 6 głównych wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, jakie w 2021 oraz 2022 roku zostaną przeprowadzone na terenie rafinerii w Gdańsku. To polskie firmy, a co druga zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego. Grupa LOTOS finalizuje właśnie umowy z wybranymi kontrahentami. Równolegle, pomimo trwającej pandemii, koncern realizuje bez zakłóceń ponad 100 bieżących projektów remontowych na łączną kwotę ok. 50 mln zł.

Grupa LOTOS przygotowuje się do 2 kolejnych tzw. postojów remontowych, które pozwolą zweryfikować oraz odtworzyć stan techniczny i eksploatacyjny obiektów oraz urządzeń  instalacji produkcyjnych rafinerii w Gdańsku. W efekcie przeprowadzonych prac remontowo- modernizacyjnych wzrośnie efektywność zakładu oraz jego elastyczność w doborze przerabianych gatunków ropy, co powinno przynieść Grupie LOTOS wymierne korzyści ekonomicznie.

W czasie walki z epidemią spółki Skarbu Państwa stanęły już na wysokości zadania i pokazały czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Po walce z pandemią teraz przychodzi czas na działania zmierzające do przywracania gospodarce jak najszybszego wzrostu. Jest jasne, że rola spółek Skarbu Państwa będzie tu kluczowa. To one i ich inwestycje będą kołem zamachowym dla odbudowywania gospodarczego wigoru. Inwestycje LOTOSU doskonale się w to wpisują – mówi Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Dzięki dobrym praktykom związanym z przygotowywaniem tego typu projektów, proces wyboru bardzo wielu wykonawców różnych specjalności Grupa LOTOS rozpoczęła z odpowiednim wyprzedzeniem. Tym sposobem, pomimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, proces finalizowania umów odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Jako spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa czujemy się współodpowiedzialni za kondycję gospodarki naszego kraju. Finalizowane właśnie umowy to realne wsparcie dla wielu polskich firm w tym trudnym czasie. Poprzez takie działania pokazujemy, że LOTOS to solidny partner w biznesie – podkreśla Paweł Jan Majewski, Prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Do 6 głównych wykonawców trafi łącznie blisko 100 mln zł. Co więcej, kwota ta nie uwzględnia dodatkowych tzw. prac pomocniczych, na wykonanie których toczą się właśnie postępowania. Oznacza to wyłonienie kolejnych wykonawców oraz zawarcie kolejnych umów, co przełoży się na dodatkowe miliony złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Koncern prowadzi również proces zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby remontu. Duża część tych materiałów pochodzić będzie od krajowych dostawców (zarówno producentów, jak i firm handlowych).

Podczas postoju remontowego na terenie zakładu Grupy LOTOS pracuje dodatkowo zazwyczaj od 2 do ponad 3 tys. pracowników firm zewnętrznych. To gruntowna odbudowa potencjału produkcyjnego rafinerii – zarówno wymiana części oraz całych obiektów na nowe, wymiana wypełnień aparatów, jak również czyszczenie i mycie wyposażenia instalacji produkcyjnych. Dla realizacji głównych zadań wybrano 6 niezależnych kontrahentów.

Ich wybór z odpowiednim wyprzedzeniem oraz domknięcie formalności w tym trudnym czasie jest zapewne dużym wsparciem dla tych podmiotów. Podpisane z Grupą LOTOS umowy oznaczają dla firm utrzymanie stabilności operacyjnej, płynności bieżącej oraz długoterminowej. Może mieć to pozytywny wpływ na ich zdolność kredytową w oparciu o już zawarte kontrakty oraz stanowi referencje wobec innych potencjalnych inwestorów. Wszystko to pozwoli im rozpocząć działania przygotowawcze już od połowy bieżącego roku i jednocześnie będzie stanowić mocny argument w pozyskiwaniu nowych zamówień.

Równolegle, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, do końca bieżącego roku zostanie wykonanych ponad 100 bieżących projektów remontowych na łączną kwotę ok. 50 mln zł. Pokazuje to, że pomimo pandemii Grupa LOTOS nie ogranicza działań remontowych, a wręcz ułatwia ich realizację i rozliczenie (elektroniczny obieg dokumentów rozliczeniowych, zleceń oraz umów; skrócenie ścieżki opiniowania oraz zobiektywizowane podejście w przypadku uchybień, czy też przekroczenia terminu realizacji). Dzięki planowaniu przyszłych działań remontowych i eksploatacyjnych z dużym wyprzedzeniem, koncern umożliwia wykonawcom właściwe przygotowanie oraz odpowiednie zaplanowanie współpracy realizacyjnej.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama