Paliwa dla energetyki

Porozumienie w sprawie RDF

7 lipca 2020 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie podpisano porozumienie pomiędzy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. a Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. w Grudziądzu w zakresie termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF. Ze strony OPEC GRUDZIĄDZ podpis pod porozumieniem złożył Prezes Marek Dec, a w imieniu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Prezes Tomasz Pasikowski. W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczył Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Strony porozumienia zadeklarowały chęć współpracy w celu rozwiązania problemu z zagospodarowaniem frakcji wysokoenergetycznej odpadów powstających w Grudziądzu, w szczególności z ich nadpodażą oraz rosnącymi cenami utylizacji. RDF produkowany przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie byłby współspalany z biomasą przez OPEC GRUDZIĄDZ, a pozyskane w ten sposób ciepło i energia elektryczna mogłyby służyć mieszkańcom i przedsiębiorstwom.

– To przełomowa chwila, w której nastąpił akt podpisania porozumienia pomiędzy dwiema naszymi spółkami. Od samego początku mojej prezydentury konsekwentnie staram się o to, aby konsolidować potencjał spółek komunalnych. To porozumienie jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Pokazujemy, że nasze spółki mogą współpracować dla dobra mieszkańców – mówił w trakcie konferencji prasowej prezydent Grudziądza.

– Ekologia jest bardzo ważnym aspektem tej współpracy. Mam nadzieję, że będziemy w stanie w sposób korzystny dla środowiska zagospodarowywać odpady, które normalnie rozkładają się setki lat – mówił w trakcie konferencji Prezes Tomasz Pasikowski.

Jak podkreślał w swojej wypowiedzi Prezes Marek Dec, wspólny projekt dwóch spółek wpisuje się w założenia Zielonego Ładu, który jest jednym z elementów polityki proekologicznej w krajach Unii Europejskiej. Na „zielony ład” składa się m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, o której w dłuższej perspektywie powinny myśleć kolejne miasta.

 Źródło: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

Działy

Reklama