Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM przystąpił do inicjatywy budowania gospodarki wodorowej

7 lipca br. spółka podpisała Polskie Porozumienie Wodorowe – list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej. Inicjatorem tego projektu jest Ministerstwo Klimatu.

GAZ-SYSTEM przyłączył się do inicjatywy wodorowej, uznawanej przez Ministerstwo Klimatu, jako jeden z elementów budowy niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. Sygnatariusze porozumienia tj. GAZ-SYSTEM wspólnie z m.in. PGNiG, Grupą Azoty, PKN ORLEN i Grupą LOTOS deklarują podjęcie współpracy na rzecz badań i rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

Spółka monitoruje na bieżąco postępy w pracach nad koncepcjami, umożliwiającymi w przyszłości wykorzystanie wodoru jako nośnika energii w różnych sektorach gospodarki. Analizuje także potencjalne możliwości transportu wodoru gazową siecią przesyłową.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama