OZE

Finansowe porozumienie przyspieszy Zielony Zwrot TAURONA

TAURON porozumiał się z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na zielone inwestycje. W myśl porozumienia, zadłużenie zaciągane przez spółki celowe TAURONA na realizację inwestycji w OZE może zostać wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA. To unikatowe rozwiązanie w polskiej branży energetycznej.

Mechanizm wyłączania zadłużenia związanego z OZE w kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA dotyczy wszystkich umów finansowania zawartych przez TAURON. W przypadku umowy kredytowej zawartej z konsorcjum banków finansujących aneks został podpisany w maju. Na początku lipca podobnej zgody udzielił komitet kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Porozumienia zawarte z instytucjami finansowymi pozwolą nam przyspieszyć realizację założeń Zielonego Zwrotu TAURONA, zapewniając finansowanie spółkom celowym, które będą odpowiedzialne za konkretne inwestycje w odnawialne źródła energii – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Co istotne, zadłużenie tych spółek nie będzie obciążało wskaźnika zadłużenia Grupy TAURON – dodaje Prezes Grzegorczyk.

Jak to działa?

Finansowanie dłużne pozyskiwane na inwestycje w odnawialne źródła energii Grupy TAURON, realizowane przez wybrane spółki celowe w formule project finance (tj. w przypadku, gdy źródłem spłaty długu będą wyłącznie przychody samej spółki), nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia Grupy, kalkulowanego na potrzeby zawartych umów finansowania.

Możliwość wyłączenia poszczególnych spółek celowych będzie każdorazowo zależała od decyzji podejmowanej przez TAURON. Oznacza to, że Grupa będzie wskazywała spółki celowe, które będą wyłączane z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Jednocześnie wprowadzono mechanizm umożliwiający Grupie ponowne włączenie spółki celowej do tego wskaźnika.

– Dzięki takiemu mechanizmowi unikniemy negatywnego wpływu zadłużenia spółki celowej w trakcie prowadzenia inwestycji. Zachowujemy jednak możliwości odwrócenia takiego działania, gdy EBITDA generowana przez daną spółkę celową w połączeniu z bieżącym poziomem finansowania dłużnego będzie wsparciem, a nie obciążeniem wskaźnika całej Grupy TAURON – tłumaczy Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów. – Zgodnie z oczekiwaniem części banków, takie przywrócenie będzie miało charakter jednorazowy – dodaje Wiceprezes TAURONA.

Zielony Zwrot TAURONA

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot TAURONA przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy TAURON w perspektywie 2030 r. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. o ponad 50%.

Do 2025 r. zaplanowane zostały inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w Zielony Zwrot był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym samym Grupa niemal podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych. Aktualnie TAURON dysponuje dziewięcioma farmami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

Źródło: TAURON Polska Energia SA 

Działy

Reklama