Ochrona środowiska

Brak polityki energetycznej państwa i oficjalnej deklaracji premiera naszego rządu o włączeniu się Polski do Europejskiego Zielonego Ładu

– Przedłużający się stan pandemii w dalszym ciągu wyraźnie ogranicza działania administracji w obszarze ochrony środowiska naszego kraju. Większość prowadzonych prac jest skorelowana z projektem Europejskiego Zielonego Ładu, chociaż brak jest oficjalnej deklaracji premiera naszego rządu o włączeniu Polski do tego programu. Zapowiadane jest podjęcie takiej decyzji na najbliższym, lipcowym szczycie europejskim – mówi Ryszard Pazdan, Minister Środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

– Zasadniczą i nieustającą rekomendacją dla rządu jest ostateczne przyjęcie polityki energetycznej naszego państwa. Brak tego dokumentu jest istotnym czynnikiem utrudniającym konieczne procesy dostosowawcze sektora do przyjętej strategii klimatyczno-energetycznej UE oraz planowanie inwestycji – podkreśla Minister Środowiska w Gabinecie Cieni BCC.

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm.
W skład gabinetu wchodzą wybitni, gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne. Więcej informacji:https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/gospodarczy-gabinet-cieni

Opracowanie jest elementem Raportu Gabinetu Cieni BCC dot. II kwartału 2020 r. Codziennie przedstawiamy poglądy poszczególnych ministrów GGC BCC związane z obecną sytuacją oraz zawierające rekomendacje na najbliższe miesiące.

Źródło: BCC

Działy

Reklama