Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2020 r.

Czerwiec był miesiącem rekordowych obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej, które wyniosły 250 306 MWh – o 74,3% więcej m/m i o 68,7% więcej niż w kwietniu.

Ostatnie sześć miesięcy to najlepsza pierwsza połowa roku pod względem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym w historii TGE. Obroty na rynku energii elektrycznej wyniosły 129,4 TWh (wzrost r/r o 33,1%), a na rynku gazu ziemnego 75,7 TWh (wzrost r/r o 15,0%). 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2020 r. 18 868 337 MWh, co oznacza wzrost o 14,5% w stosunku do czerwca 2019 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu na poziomie 218,18 zł/MWh i jest to wzrost o 44,60 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2021 r. (BASE_Y-21) wyniosła w czerwcu 232,61 zł/MWh, co stanowi wzrost o 10,92 zł/MWh względem analogicznej ceny z maja br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu transakcje o wolumenie 8 295 945 MWh. Oznacza to spadek r/r o 33,0%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w czerwcu 27,95 zł/MWh i jest to spadek o 3,84 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2021 r. (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w czerwcu 63,67 zł/MWh, czyli o 1,34 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2 442 453 MWh, co stanowi wzrost r/r o 21,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 124,98 zł/MWh i oznacza to spadek o 1,77 zł/MWh względem maja br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w czerwcu o 86,1% r/r, do poziomu 15 009 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wyniosła 1 821,23 zł/toe (spadek względem maja br. o 177,57 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 596 960 MWh, co stanowi wzrost o 40,7% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,18 zł/MWh i jest to spadek o 0,17 zł/MWh w stosunku do maja.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu sprzedano na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych kolejne 500 ton pszenicy klasy B. Do transakcji doszło w dniu 10 czerwca w systemie kursu jednolitego, w cenie 750,00 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 18 868 337 19 409 355 16 480 624
RDB (RTG) 250 306 143 580 5 024
RDN (RTG) 2 568 077 2 775 954 2 710 589
RTPE (OTF) 16 049 954 16 489 820 13 765 011

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 8 295 945 13 602 664 12 376 815
RDBg (RTG) 291 856 363 940 215 286
RDNg (RTG) 592 752 1 377 576 413 616
RTPG (OTF) 7 411 337 11 861 148 11 747 913

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 2 442 453 3 348 537 2 013 277
zielone certyfikaty 2 378 652 3 292 571 1 963 746
sesje RPM (RTG) 927 521 644 674 889 296
sesje RTPM (OTF) 0 0
TP na RPM (RTG) 1 451 131 2 647 898 1 074 450
błękitne certyfikaty 63 801 55 965 49 531
sesje RPM (RTG) 46 886 41 458 32 379
TP na RPM (RTG) 16 916 14 507 17 152

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 15 009 24 983 108 343
sesje RPM (RTG) 13 824 10 428 96 860
TP na RPM (RTG) 1 185 14 555 11 484

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 1 596 960 1 153 433 1 135 002
OZE 1 596 960 1 153 433 1 135 002
kogeneracja 0 0

 

Towary
rolno-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem 500 750
pszenica klasy A 0 0
pszenica klasy B 500 750
pszenica klasy C 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama