Ciepłownictwo

Intensywne prace remontowe w Elektrociepłowni w Bydgoszczy

Na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, został zakończony ważny etap corocznej kampanii remontowej, przygotowującej urządzenia do sezonu grzewczego. Postój całkowity trwał ponad tydzień i w tym czasie  wykonano przeglądy i naprawy urządzeń.

Każdego roku, druga połowa czerwca dla Elektrociepłowni w Bydgoszczy to czas intensywnych prac remontowych. W tym okresie w elektrociepłowni zostają wyłączone urządzenia podstawowe i odbywa się tzw. postój całkowity. Okres ten w przypadku wielu urządzeń jest jedyną okazją do wykonania przeglądów, testów i napraw. Tegoroczny rozpoczął się 19 czerwca wyłączeniem turbiny TG-3 i wygaszeniem kotła parowego. Zaprzestano również podawania pary technologicznej o ciśnieniu 1 MPa do odbiorców w ramach zawartych umów.

22 czerwca ekipy remontowe przystąpiły do przeglądu i remontów urządzeń wyłączonych z ruchu. W ramach kampanii remontowej zostały wykonane prace modernizacyjne na kolektorach parowych, układach wody sieciowej, układach wody chłodzącej, a także w wyznaczonych rozdzielniach elektrycznych, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W tym roku kampanię remontową prowadziliśmy w nietypowych warunkach ze względu na utrzymująca się sytuację epidemiczną. Na terenie naszej elektrociepłowni zostały wprowadzone zasady reżimu sanitarnego, które na każdym etapie prac były ściśle przestrzegane – mówi Wojciech Dobrak, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Na czas postoju całkowitego Elektrociepłowni Bydgoszcz II, została uruchomiona Elektrociepłownia Bydgoszcz I, zlokalizowana przy bydgoskich Jachcicach. Dzięki temu zapewniono ciągłość produkcji, a mieszkańcy Bydgoszczy otrzymywali ciepłą wodę użytkową. Postój całkowity nie miał również wpływu na pracę sieci elektroenergetycznej zasilającej Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama