Elektroenergetyka

Sprawozdanie PSE dotyczące bilansowania za lata 2018-2019

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zgodnie z wymaganiami art. 60 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania przygotowały sprawozdanie dotyczące bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w latach 2018-2019.

Raport został podzielony na trzy części. Pierwsza zawiera opis podstawowych zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce. Druga zawiera analizę mechanizmu zapewniania rezerw mocy. Trzecia przedstawia analizę mechanizmu aktywacji i rozliczania energii bilansującej.

Dokument jest dostępny pod poniższymi linkami:

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama