Paliwa dla energetyki

PGNiG Obrót Detaliczny wybuduje stacje tankowania LCNG we wschodniej Polsce

Budowę dwóch stacji LCNG – w Suwałkach i Szumowie – zakłada list intencyjny podpisany przez PGNiG Obrót Detaliczny i Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy (ZPK Rupińscy). Stacje będą ogólnodostępne, więc oprócz floty ZPK Rupińscy z ekologicznego paliwa będą mogli również korzystać inni kierowcy. To bardzo dobra wiadomość, bowiem oba obiekty będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

– PGNiG konsekwentnie stawia na rozwój gazomobilności w Polsce, ponieważ wierzymy, że ekologiczne paliwa gazowe mogą stać się podstawą transportu drogowego w naszym kraju. Coraz więcej podmiotów decyduje się na wykorzystanie gazu, zarówno w formie skroplonej LNG, jak i sprężonej CNG – powiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju.Również na Podlasiu gaz ziemny wykorzystuje coraz więcej przedsiębiorstw, a podpisany właśnie list intencyjny jest przykładem współpracy z firmą, która chce przestawić swoją flotę pojazdów na gaz. Cieszymy się, że skorzysta z naszej konkurencyjnej oferty – dodał.

W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny wyraziło wolę wybudowania dwóch stacji paliw LCNG, które będą obsługiwały nie tylko pojazdy należące do Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy, ale też wszystkich innych, zainteresowanych Klientów. Stacja LCNG umożliwia tankowanie zarówno pojazdów zasilanych sprężonym (CNG), jak i skroplonym (LNG) gazem ziemnym. Szczególną rolę odgrywać będzie stacja w Szumowie, zlokalizowana przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu planowanego węzła łączącego ją z trasą Via Baltica.

– Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji z tanim i ekologicznym paliwem to doskonała wiadomość dla wszystkich kierowców. To pierwsza tego typu inwestycja w historii naszej Spółki – podkreśla Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. I dodaje: To także kolejny dowód na to, że coraz więcej naszych przedsiębiorców chce iść w stronę czystego transportu zasilanego gazem ziemnym, jednak by rynek ten się rozwijał – musimy dynamicznie rozbudowywać infrastrukturę dorównującą innym krajom. Obecnie w Europie jest już ponad 3700 stacji CNG i LNG, z kolei GK PGNiG planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy budowę nawet do 38 stacji.

Planowana budowa stacji jest związana z planami ZPK Rupińscy, które zakładają zakup co najmniej 50 pojazdów ciężkich do transportu kruszyw, napędzanych gazem LNG.

– Projekt uwspółcześnia dotychczasowy model tradycyjnego transportu samochodowego na przyjazny dla środowiska model oparty na ekologicznych paliwach i wykorzystaniu niskoemisyjnego transportu kolejowego – mówi o korzyściach Kazimierz Rupiński, Prezes ZPK Rupińscy. – Jest to dla nas kolejny krok do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie śladu węglowego łańcucha dostaw produkowanych przez nas materiałów budowlanych – dodaje.

Oprócz budowy dwóch nowoczesnych stacji tankowania LCNG PGNiG Obrót Detaliczny planuje we współpracy z ZPK Rupińscy utworzenie w rejonie północno-wschodniej Polski centrum przeładunkowego LNG, które będzie obsługiwało dostawy skroplonego gazu ziemnego dostarczanego koleją. Projekt ma także na celu transformację logistyki towarów masowych, w tym kruszyw i materiałów budowlanych, produkowanych w północno-wschodniej Polsce, a transportowanych do Polski Centralnej oraz za granice kraju. Dodatkowym elementem porozumienia jest możliwość uzyskania doradztwa energetycznego PGNiG w zakresie ewentualnej produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, przez ZPK Rupińscy.

– Możliwość transportu LNG koleją otworzy przed nami zupełnie nowe perspektywy biznesowe, ponieważ pozwoli na szybki transport dużych ilości gazu. Jesteśmy przekonani, że transport intermodalny to przyszłość tego segmentu. Ponadto planowane lokalizacje obu stacji LCNG przy sieci dróg TEN-T to milowy krok do stworzenia korytarzy transportowych, nie tylko dla ciężkich pojazdów ciężarowych, zasilanych gazem LNG, ale także dla firm transportowych, kurierskich oraz wszystkich kierowców pojazdów napędzanych gazem CNG – przekonuje Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedzialny za obszar CNG/LNG.

Paliwo LNG znajduje coraz większe zastosowanie w ciężkim transporcie kołowym, gdzie stanowi najlepszą, ekologiczną alternatywę dla dominującego w tym segmencie oleju napędowego, ponieważ oznacza między innymi 10-krotnie mniejszą emisję cząstek stałych niż w przypadku ON. Z kolei paliwo CNG jest coraz chętniej wykorzystywane w transporcie publicznym i usługach komunalnych w Polsce. Według szacunków PGNiG, w najbliższym czasie, po polskich drogach będzie jeździć łącznie ponad 620 autobusów gazowych zasilanych CNG. Oznacza to wzrost liczby tego typu pojazdów o 75% względem 2016 r. Równolegle liczba pojazdów komunalnych zasilanych sprężonym gazem od 2016 r. w Polsce wzrosła o ponad 130%.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama