Ciepłownictwo

Co się dzieje latem w Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków?

Podczas gdy mieszkańcy Lublina zaczynają planować wypoczynek, w lubelskiej elektrociepłowni Wrotków, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, trwa intensywny okres remontowy, aby przez 365 dni w roku niezawodnie produkować energię elektryczną i ciepło dla Miasta i jego Mieszkańców.

Najważniejsze prace modernizacyjne są już w trakcie realizacji. Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń gwarantujących ciągłości i bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej i ciepła – to najważniejsze cele letnich prac remontowych w elektrociepłowni w Lublinie Wrotków.

W lubelskiej elektrociepłowni energia elektryczna i ciepło wytwarzane są jednocześnie w procesie kogeneracji z wykorzystaniem paliwa gazowego. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu w 2002 r. bloku gazowo-parowego (BGP), który prawie całkowicie przejął produkcję z czterech kotłów wodnych, wytwarzających wcześniej ciepło z wykorzystaniem węgla kamiennego. Blok gazowo-parowy został kompleksowo wyremontowany w ostatnich latach: wymieniono kluczowe podzespoły turbiny gazowej stanowiącej serca bloku, co poprawiło jego sprawność, poprzez zmniejszenie ilości zużywanego przez elektrociepłownię gazu ziemnego. Obecnie produkcja 90% ciepła pochodzi z bloku opalanego paliwem gazowym. Zmiana instalacji produkującej ciepło wpłynęła pozytywnie na jakoś powietrza w Lublinie. Ciepło produkowane w bloku gazowo-parowym zabezpiecza ok. 60% potrzeb miejskiego systemu ciepłowniczego Lublina. Co więcej, elektrociepłownia w Lublinie Wrotków gwarantuje również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla Lublina, gdyż jej moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie całego miasta.

Tegoroczny harmonogram remontów obejmuje wykonanie prawie dwustu zadań niezbędnych do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy bloku przez następny rok. Specyficzna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wpłynęła jednak na konieczność podzielenia zaplanowanych prac na dwa okresy. Pierwszy z nich rozpoczął się już 1 czerwca i potrwa prawie do końca miesiąca. Najważniejsze prace zaplanowane w tym czasie do realizacji to remont kapitalny chłodni wentylatorowej oraz prace remontowe kotła odzyskowego. Drugi etap prac – przeprowadzenie przeglądu średniego turbozespołu gazowego – przesunięto na październik 2020 r.

Ze względu na pandemię Covid-19 planowy, coroczny przegląd turbiny gazowej oraz realizowane pozostałe do wykonania prace remontowe zostały wyjątkowo przesunięte na jesień. Wymuszą one w październiku  kilkudniowy, postój bloku, który nie wpłynie na ciągłość dostaw ciepła z naszej elektrociepłowni do miejskiego systemu ciepłowniczego Lublina. W tym okresie ciepło będzie wytwarzane w kotłach wodnych – mówi Paweł Okapa, Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Zakres tegorocznych prac obejmuje również remonty i przeglądy kotłów wodnych. W maju  przeprowadzono, zgodnie z harmonogramem,  remont kotła WP-70 nr 2. Na lipiec zaplanowany jest remont kotła WP-70 nr 1, a na wrzesień przeglądy kotłów WP-120  Nr 3 i Nr 4.

W tym roku prace remontowe prowadzimy w szczególnych warunkach, ponieważ nasz personel oraz pracownicy wykonawców zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie elektrociepłowni. Stosowane są środki dodatkowej ochrony osobistej, a kontakt pomiędzy wykonawcami i naszymi pracownikami ograniczony jest do niezbędnego minimum – mówi Marek Mazur, Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

W trakcie realizacji remontów lubelska elektrociepłownia na Wrotkowie nie przerywa produkcji, gwarantując niezawodność dostaw zamówionego ciepła i energii elektrycznej.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama