Ciepłownictwo

Rozwój oraz modernizacja sieci ciepłowniczych w Toruniu i Gminie Siechnice z dofinansowaniem z POIŚ 2014-2020

Łącznie ponad 11 mln PLN dofinansowania na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz  przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach otrzymały PGE Toruń i wrocławska KOGENERACJA z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Inwestycje toruńskiej i wrocławskiej spółki znalazły się na liście 22 projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W połowie ub. r. PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, spółki należące do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zgłosiły do konkursu przeprowadzonego przez NFOŚiGW projekty wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodności dostaw ciepła oraz rozwoju rynku ciepła, poprzez przyłączanie kolejnych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Oba projekty – toruński i wrocławski – uzyskały pozytywną ocenę NFOŚiGW skutkującą przyznaniem dofinansowania w wysokości ok. 9 mln PLN dla projektu w Toruniu i ponad 2 mln PLN dla przedsięwzięcia we Wrocławiu.

W ramach toruńskiego projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II” planowana jest wymiana ponad 9 km sieci  kanałowych na nowoczesne sieci preizolowane, likwidacja 11 grupowych węzłów cieplnych oraz wybudowanie 45 nowych, efektywnych  węzłów indywidualnych w budynkach odbiorców. Modernizacja prowadzona będzie niemal we wszystkich rejonach Torunia.

Zgłoszony przez KOGENERACJĘ projekt „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o blisko 3 km, wymianę istniejących kotłowni i likwidację węzła grupowego na rzecz efektywnych indywidualnych węzłów cieplnych. Rozbudowa sieci pozwoli na korzystanie z ciepła sieciowego kolejnym odbiorcom. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną  zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te pochodzące z tzw. rynku wtórnego, czyli korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła.

– Cieszy mnie dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów sieciowych w Toruniu i we Wrocławiu. To potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek – inwestycji w rozwój, ekologię i efektywność energetyczną. Dzięki temu PGE Energia Ciepła będzie mogła rozszerzać zasięg swoich sieci ciepłowniczych, co umożliwi większej liczbie mieszkańców dostęp do bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego, które równocześnie jest najlepszym sposobem ograniczania niskiej emisji (smogu) w mieście – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła. – Nasze plany inwestycyjne sięgają daleko, w kolejne fazy wchodzą również inwestycje w źródła wytwórcze w Siechnicach i Zgierzu. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w ciepłownictwie – dodaje.

Modernizacje sieci ciepłowniczych, wymiana węzłów grupowych na indywidualne na rynku toruńskim i w Gminie Siechnice dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla (o 1 188 ton rocznie w Toruniu i 147 ton rocznie w Gminie Siechnice). Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez organicznie strat ciepła podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną.

Projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 r.

Planowane całkowite koszty projektu w Toruniu wynoszą blisko 24 mln PLN, natomiast w przypadku KOGENERACJI jest to prawie 6 mln PLN.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama