OZE

PGE gospodarzem debaty o wykorzystaniu unijnego finansowania na zielone inwestycje

– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest krokiem we właściwym kierunku, ale potrzebujemy znacznie większego zaangażowania  środków UE  w przyszłości, aby złagodzić negatywny wpływ transformacji energetycznej w Polsce – powiedział Prezes Zarządu PGE Wojciech Dąbrowski podczas debaty online “Will the Just Transition Fund deliver the Green Deal?” organizowanej przez europejski portal branżowy EnergyPost.eu z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka, sprawozdawcy Komisji ITRE ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Aleksandra Tomczak, członkini gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. 

W debacie uczestniczyło ponad 300 ekspertów z Europy w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej  Fransa Timmermansa, think-tanków oraz europejskich związków zawodowych i mediów z kraju i z zagranicy.

Otwierając spotkanie prezes PGE Wojciech Dąbrowski wskazał, że dodatkowe unijne środki są niezbędne by wesprzeć transformację energetyczną w najbardziej newralgicznych obszarach. Co najmniej 80% Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno zostać udostępnione regionom węglowym, ponieważ to przed nimi są największe wyzwania. – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE wskazał, że Kompleks Bełchatów może być przykładem  do jakich projektów może być wykorzystany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie  Elektrownia Bełchatów ma moc zainstalowaną 5 102 MW i odpowiada  za około 20%  krajowej produkcji energii elektrycznej.

Mamy tam w planach rozbudowę istniejącej farmy wiatrowej i budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych na pozostałych terenach rekultywowanych kopalni. Potencjał nowych turbin wiatrowych szacuje się na nawet 100 MW, co wymaga nakładów inwestycyjnych w wysokości około 140 mln EUR. Z kolei szacunkowy potencjał fotowoltaiki to 100 MW co wymaga około 70 mln EUR – podkreślał Prezes PGE.

Wojciech Dąbrowski wskazał, że dodatkowo obszar działalności Bełchatowa oferuje możliwość ponownego wykorzystania odzyskanych terenów jako bazy dla dużych instalacji fotowoltaicznych. Zrekultywowane tereny pogórnicze nie są atrakcyjne pod względem rolniczym ani przemysłowym. Dlatego wykorzystanie ich jako podstawy dla dużych instalacji wiatrowych czy fotowoltaicznych wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Ważnym obszarem inwestycyjnym Grupy PGE jest również ciepłownictwo, w którym dokonują się zmiany paliwa węglowego na gaz.

Potrzebujemy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do finansowania nakładów inwestycyjnych i tworzenia trwałych miejsc pracy dla naszych pracowników przy instalacji i eksploatacji źródeł odnawialnych. Ponieważ jednak potrzeby inwestycyjne w państwach UE o niższym poziomie PKB na głowę mieszkańca są dużo większe postulujemy wspólnie z energetykami z 7 państw z naszego regionu, aby zapewnić jeszcze proporcjonalne zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego EU ETS na modernizację energetyki w ramach solidarności europejskiej w realizacji ambitnej polityki klimatycznej UE – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama