Elektroenergetyka

Wicepremier w Elektrowni Konin

14 czerwca br. Wicepremier, Minister Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz przyjechała do Elektrowni Konin należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. Wicepremier spotkała się z p.o. Prezesem Zarządu ZE PAK SA. Na spotkaniu przedstawiono plany rozwoju i zamierzenia ZE PAK SA związane z nowymi inwestycjami a także udziału Spółki w szeroko rozumianej transformacji energetycznej regionu Wielkopolski Wschodniej.

Przedstawiono m.in. modernizację w Elektrowni Konin istniejącej instalacji węglowej i utworzenia na jej bazie dodatkowej jednostki wytwórczej o mocy 50 MW, przystosowanej do spalania biomasy. Tym samym moc zainstalowana w elektrowni wyniesie 100 MW. Elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową produkującą energię elektryczną i cieplną dla miasta Konina.

Omówiono także potencjalne plany wykorzystania zrekultywowanych terenów pokopalnianych, jako lokalizacji dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Poruszono również kwestię poszerzenia łańcucha technologicznego ZE PAK SA o produkcję wodoru, w procesie elektrolizy, na bazie odnawialnych źródeł energii.

Prezes poinformował także Panią Wicepremier o zaangażowaniu ZE PAK SA, w działania związane z objęciem Wielkopolski Wschodniej mechanizmem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki współpracy z władzami Konina i województwa oraz samorządowcami i organizacjami pozarządowymi Konin stał się jednym z trzech regionów pogórniczych w Polsce, do których mają trafić środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Pani Wicepremier ze swojej strony wspomniała o nowych możliwościach skorzystania z Funduszu Odbudowy UE, którego wartość to ponad 60 mld euro. Pozyskanie tych pieniędzy to ogromne wyzwanie. Będzie ono wymagało współpracy rządu, przedstawicieli samorządów, oraz środowisk społecznych w celu wskazania konkretnych projektów, które znajdą się na mapie beneficjentów Funduszu Odbudowy UE.

Spotkanie dało impuls do nowych obszarów współpracy. Wśród nich można wymienić  okrągły stół związany z transformacją Wielkopolski Wschodniej, który ma być stałym elementem wpisania wschodniej Wielkopolski w strategiczne inwestycje, realizowane przez rząd przy współpracy z samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami.

Źródło: ZE PAK SA

Działy

Reklama