Paliwa dla energetyki

Polityka energetyczna tematem rozmowy Ministra Klimatu Michała Kurtyki z Dyrektorem Generalnym Agencji Energii Jądrowej Williamem D. Magwoodem

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 i perspektywy przechodzenia ku czystej energii, dekarbonizacja sektora wytwarzania energii, zielony proces odbudowy gospodarek po COVID-19 oraz plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce to główne tematy poruszane podczas przeprowadzonej 15 czerwca 2020 r. debaty online Ministra Klimatu p. Michała Kurtyki z Dyrektorem Generalnym Agencji Energii Jądrowej Williamem D. Magwoodem.

Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z transformacją energii i zmianami klimatu. Ambitna europejska strategia ekologiczna i niedawno ustalony cel UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. stanowią ogromne wyzwanie dla kraju o unikalnym koszyku energetycznym w całej UE, wciąż opartym głównie na węglu.

– Polska jest zdeterminowana, aby zmienić swój koszyk energetyczny, zmodernizować przemysł i utrzymać konkurencyjność swojej gospodarki. Musimy pozostawić otwarte drzwi dla wszystkich technologii, które mogą przyczynić się do walki ze zmianami klimatu – podkreślił podczas debaty Minister Klimatu.

Kluczowymi dokumentami strategicznymi wskazującymi kierunki transformacji polskiego sektora energetycznego są: „Krajowy plan energetyczny i klimatyczny na lata 2021-2030” oraz projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Wnioski z konsultacji publicznych, dynamiczne zmiany w sektorze energetycznym, a także nowe wyzwania – na poziomie gospodarczym, sektorowym, krajowym, regionalnym i europejskim spowodowały konieczność wprowadzenia modyfikacji w EPP2040, który wskazuje długoterminowe kierunki rozwoju sektora energetycznego.

Dywersyfikacja struktury koszyka energetycznego, zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszająca negatywny wpływ na środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki, wiąże się jednak z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Polska transformacja powinna więc być przeprowadzana w sposób efektywny ekonomicznie, zrównoważony i – przede wszystkim – sprawiedliwy, z uwzględnieniem lokalnych warunków gospodarczych i społecznych oraz trudnego punktu wyjścia. Ważna rola w tej transformacji przypada energetyce jądrowej, jako niskoemisyjnemu źródłu energii pracującemu w podstawie obciążenia systemu.

Planowana transformacja energetyczna, realizowana jest również w celu modernizacji gospodarki, zwiększenia jej wydajności i innowacyjności. Stworzy możliwości stymulowania krajowego przemysłu i wykorzystania krajowych przewag konkurencyjnych, co jest szczególnie ważne w erze stymulowania gospodarki, napiętej po pandemii COVID.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama