Ochrona środowiska

Ministerstwo Klimatu i Global Compact Network Poland pogłębiają współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju

Minister klimatu Michał Kurtyka oraz Prezes Zarządu Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski podpisali Porozumienie o współpracy, określające obszary wspólnych działań w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej i miejskiej.

– Global Network Compact Poland będzie wspierać Ministerstwo Klimatu m.in. w działaniach związanych z realizacją Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i wdrożeniem jej Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, zwiększeniem współpracy z sektorem prywatnym, wspieraniem działań ministerstwa na rzecz innowacyjności, promocji polskich rozwiązań i technologii, a także polskiego biznesu poza granicami Polski – zaznacza Michał Kurtyka, szef resortu klimatu.

Na mocy porozumienia Global Compact Network Poland w 2020 r. (przy udziale Ministerstwa Klimatu) będzie m.in. rozwijać programy: „Zrównoważone miasta”, „Standard Etyczny” i „Przeciwdziałania Szarej Strefie”, współpracę naukowo-badawczą oraz sektora prywatnego, a także rozwijać współpracę naukową i programową z Agendami i Programami Systemu ONZ.


Global Network Compact Poland działa w ramach UN Global Compact – agendy będącej inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ. Obszarami działania Global Network Compact Poland są: przestrzeganie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Global Compact jest platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama